Jeśli zabraknie pszczół, ludziom pozostaną cztery lata istnienia

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
05-04-2018,11:25 Aktualizacja: 05-04-2018,11:44
A A A

Ochrona naturalnych siedlisk dzikich pszczół oraz tzw. pszczelich pastwisk, czyli terenów, na których zbierają nektar, a także promowanie pszczelarstwa i ekologicznych postaw wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - to główne działania, jakie mogą liczyć na wsparcie w ramach nowego konkursu Województwa Małopolskiego - "Małopolska Pszczoła".

Zainteresowani udziałem w konkursie na złożenie odpowiednich dokumentów mają czas tylko do 13 kwietnia.

pszczelarstwo, pszczelarze, lubelszczyzna, zatrucia pszczół, Piotr Różyński

Pszczelarze apelują do ministra. Chcą emisji spotów w telewizji

Związki i stowarzyszenia pszczelarzy z Lubelszczyzny w liście do ministra podkreślają, że - mimo apeli i akcji informacyjnych - wciąż istnieje problem wytruć zapylaczy. Proponują emisję spotów edukacyjnych w publicznej telewizji. - Nie mamy...
Konkurs to najnowsza inicjatywa samorządu województwa małopolskiego, którego celem jest ochrona pszczół miododajnych oraz dzikich owadów zapylających i roślin.

Na realizację zwycięskich zadań przeznaczono pół miliona złotych. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

- Jeśli na świecie zabraknie pszczół, ludziom na ziemi pozostaną jedynie cztery lata istnienia - to pierwsze co przychodzi mi do głowy, gdy rozmawiam o pszczołach. Dlatego tak niezwykle ważne są wszelkie działania zmierzające do ochrony tych pracowitych owadów - podkreśla wicemarszałek Wojciech Kozak.

- Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, ile dobrego im zawdzięczamy. I nie chodzi tu tylko o miód czy inne produkty, które wytwarzają. Bezcenna jest praca, którą wykonują trochę przy okazji, zapylając rośliny - dodaje.

walmart, drony zapylające, pszczoły robotyczne, pszczoły, zapylanie roślin

Pszczoły zagrożone wyginięciem. Drony zapylające mają ruszyć do akcji

Walmart złożył wniosek o patent dla robotycznych pszczół, które w dokumentach opisane są jako "drony zapylające". Gigant amerykańskiego handlu najpewniej planuje dzięki temu przejąć część kontroli nad produkcją rolną....
W ramach konkursu "Małopolska Pszczoła" można starać się o dotację m.in. na odbudowę populacji dzikich pszczół, działania związane z ochroną pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, ochronę ich siedlisk oraz terenów stanowiących naturalne pszczele pastwiska.

Wspierane będą też inicjatywy promujące pszczelarstwo, które jest uznawane za jedną z tradycyjnych form gospodarowania na terenach wiejskich, a także szkolenia w zakresie biologii, ekologii pszczół i owadów zapylających oraz edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 13 kwietnia. Wymagane dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym UMWM lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. "Małopolska Pszczoła".

O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do UMWM (a nie data stempla pocztowego).

Poleć
Udostępnij