Jak wygląda gospodarowanie państwowymi gruntami?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: kowr | redakcja@agropolska.pl
27-05-2021,11:10 Aktualizacja: 27-05-2021,11:27
A A A

Do zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należy zagospodarowanie nieruchomości rolnych przyjętych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP). Na koniec kwietnia 2021 r. w Zasobie pozostało 1 mln 356 tys. ha państwowej ziemi, z czego ok. 1 mln 66 tys. ha stanowią grunty wydzierżawione, a do rozdysponowania pozostaje 172,4 tys. ha.

Od początku działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (wcześniej Agencji Nieruchomości Rolnych), tj. od 1991 r. do 30 kwietnia 2021 r. przyjęto do Zasobu WRSP ok.  4,75 mln ha gruntów.

Pożyczki KOWR, wsparcie dla rolnictwa, produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, przetwórstwo

KOWR ma środki na pożyczki dla rolników

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa posiada dostępne środki finansowe na zaciąganie przez rolników indywidualnych pożyczek z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pożyczki KOWR mają wspierać rozwój obszarów wiejskich. Można je...
Obecnie jest w nim nieco ponad 1 mln 356 tys. ha. Prawie 60 proc. powierzchni pozostającej w Zasobie WRSP znajduje się na terenie działania 5 oddziałów: we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Olsztynie i Warszawie.

Dzierżawa gruntów rolnych

Podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych Zasobu jest dzierżawa. Według stanu na koniec kwietnia 2021 r. w dzierżawie pozostawało ponad 1 mln 66 tys. ha. Największe powierzchnie wydzierżawionych gruntów znajdują się w województwach: zachodniopomorskim - 221 tys. ha; wielkopolskim - 160 tys. ha; dolnośląskim - 152 tys. ha i warmińsko-mazurskim - 128 tys. ha. W czterech miesiącach br. wydzierżawiono ogółem ponad 15,2 tys. ha gruntów.

Wydzierżawienie nieruchomości Zasobu WRSP następuje głównie w trybie przetargowym. Podstawowym rodzajem przetargów na dzierżawę jest przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. W okresie od początku stycznia do końca kwietnia 2021 r. w całym kraju odbyło się ponad 1,8 tys. przetargów na dzierżawę.

kowr, arimr, prow2014-2020, płatności bezpośredne

KOWR zgłasza 100 tysięcy hektarów do dopłat bezpośrednich

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa był i jest beneficjentem pomocy udzielanej rolnikom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także wsparcia w ramach płatności bezpośrednich. Podkreślił to resort rolnictwa w...

Warto odnotować, że w pierwszych czterech miesiącach 2021 r. przedłużono 640 umów dzierżawy na powierzchnię  14 tys. ha.

Sprzedaż państwowej ziemi

Inną formą gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa jest sprzedaż. W pierwszych czterech miesiącach br. zrealizowana sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP wyniosła 1700 ha. Najwyższą odnotowano w Olsztynie – 354 ha, Bydgoszczy - 208 ha i Opolu - 138 ha. W miesiącach I-IV 2021 r. odbyło się niemal 9,6 tys. przetargów na sprzedaż. Najwięcej zorganizowały Oddziały Terenowe w Gorzowie Wlkp., Rzeszowie i Koszalinie, odpowiednio: 1424, 1189 i 1097.

Grunty pozostające do rozdysponowania

Według stanu na koniec kwietnia 2021 r. do rozdysponowania pozostawało 172,4 tys. ha nieruchomości Zasobu WRSP. Największymi powierzchniami pozostającymi do rozdysponowania dysponują oddziały terenowe: we Wrocławiu i Szczecinie, następnie w Poznaniu i Gorzowie Wlkp. - łącznie 82 tys. ha.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj