KOWR ma środki na pożyczki dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-04-2021,13:00 Aktualizacja: 28-04-2021,13:03
A A A

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa posiada dostępne środki finansowe na zaciąganie przez rolników indywidualnych pożyczek z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Pożyczki KOWR mają wspierać rozwój obszarów wiejskich. Można je przeznaczyć na inwestycje w produkcję roślinną, zwierzęcą, hodowlę oraz przetwórstwo rolno-spożywcze.


OT KOWR Wrocław, gmina Wrocław, Piotr Regiec, Marcin Obłoza, ziemia pod cmentarz

KOWR chce od gminy 100 milionów za ziemie pod cmentarz

Ponad 100 milionów złotych miał zażądać Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu od gminy Wrocław za tereny przekazane kiedyś z państwowego zasobu pod rozbudowę i budowę miejskich cmentarzy. Jak podaje Radio...

Ze wsparcia może skorzystać gospodarstwo rodzinne, którego powierzchnia nie przekracza 300 ha użytków rolnych. Maksymalnie można pożyczyć 500 tys. zł na sfinansowanie 80 proc. inwestycji, a wymagany wkład własny wynosi 20 proc.

Osoba zainteresowana pożyczką musi złożyć wniosek do Oddziału Terenowego KOWR, posiadać zdolność kredytową oraz płynność finansową, wnieść wkład własny oraz wpłacić prowizję w wysokości 1 proc. pożyczki.

Oprocentowanie pożyczek jest zmienne. Okres spłaty wynosi 6 lat, z możliwością wydłużenia do 10 lat. Raty mogą być miesięczne, kwartalne lub roczne.

Pożyczka nie może być przyznana na spłatę innych kredytów czy inwestycje finansowane z udziałem unijnych środków (z EFROW).
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej