Gospodarowanie państwową ziemią pod lupą NIK. Wyjdą "kwiatki"?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-02-2022,9:20 Aktualizacja: 14-02-2022,9:23
A A A

Czy KOWR prawidłowo realizował zasady dzierżawy i sprzedaży państwowej ziemi? - na to pytanie w tym roku chce znaleźć odpowiedź Najwyższa Izba Kontroli. Przyjrzy się też m.in. spółkom hodowli roślin, informatyzacji ARiMR czy zwalczaniu ASF.

W planie pracy NIK na ten rok nie brakuje pozycji związanych z rolnictwem i ochroną środowiska. Cztery poważne kontrole przewidział np. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

grunty nierolne, KOWR, ziemia pod inwestycje, przetargi nieograniczone

KOWR sprzedaje ziemie pod inwestycje. Ile rocznie zarabia?

646,5 ha gruntów nierolnych za 292,1 mln zł sprzedał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w pierwszym półroczu 2021 roku. Najwięcej ziemi pod inwestycje kupiono w woj. warmińsko-mazurskim - poinformował KOWR. Od 4 lat roczna sprzedaż...

Jedna z nich (przewidziana na I i II kwartał) dotyczy "Działalności spółek hodowli roślin i zwierząt nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w latach 2017-2021". Kontrolerzy postawili pytanie definiujące cel główny kontroli tak: "Czy właściwe podmioty podejmowały prawidłowe i skuteczne działania w celu efektywnego zarządzania majątkiem spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej?"

NIK chce też w II/III kwartale sprawdzić prawidłowość przestrzegania zasad dzierżawy i sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez KOWR. Izba przyjrzy się ponadto realizacji przez KOWR prawa pierwokupu i nabycia nieruchomości rolnych oraz udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, chcąc sprawdzić, czy działania urzędników w tym zakresie były prawidłowe, rzetelne, gospodarne i celowe. Te kontrolę zaplanowano na III/IV kwartał.

W tym samym czasie ma być także zbadana realizacja procesu informatyzacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod kątem obsługi pomocy finansowej dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

promocja polskiej żywności, KOWR, NIK, MRiRW, artykuły rolno-spożywcze

NIK: MRiRW i KOWR skutecznie promowały polską żywność

Działania ministerstwa rolnictwa i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz promowania polskiej żywności za granicą były skuteczne - oceniła NIK w raporcie. W latach 2017-2020 eksport artykułów rolno-spożywczych wzrósł o ponad 6...

Natomiast Departament Środowiska NIK weźmie pod lupę między I a II kwartałem funkcjonowanie spółki Polskie Domy Drewniane SA (powołana została przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - właściciela 99 proc. akcji oraz Banku Ochrony Środowiska - właściciela 1 proc. akcji).

Chce uzyskać odpowiedź na pytanie, czy jej działalność prowadzona była gospodarnie, z uwzględnieniem wymogów budownictwa energooszczędnego i doprowadziła do zwiększenia dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa.
Do tego odbędzie się w II/III kwartale kontrola prawidłowości gospodarowania jeziorami stanowiącymi wody publiczne.

Jeśli chodzi o oddziały terenowe NIK, Delegatura w Bydgoszczy zaplanowała sprawdzenie, czy działania starostów zapewniły prawidłowe wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. A Delegatura w Zielonej Górze skontroluje przestrzeganie prawa i procedur w zakresie zwalczanie i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ASF w populacji dzika oraz przenikaniu i rozprzestrzenianiu się choroby w stadach świń.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj