Ekolodzy zablokowali siedzibę Lasów Państwowych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: LP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
09-11-2017,14:25 Aktualizacja: 10-11-2017,8:47
A A A

Siedziba Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie od rana jest okupowana przez członków grupy "Obóz dla Puszczy". Część ekologów jest w budynku przy ulicy Grójeckiej 127, a inni przed nim.

Protestujący domagają się między innymi natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Aktualizacja: po godz. 17 policja siłą wyprowadziła protestujących z budynku.

Jak na blokadę odpowiadają Lasy Państwowe? Rzeczniczka instytucji Anna Malinowska poinformowała na Twitterze, że policja otoczyła cały budynek szczelnym kordonem i dlatego "nie ma możliwości wejścia do środka i porozmawiania z przedstawicielami Lasów Państwowych".

puszcza białowieska, wycinka puszczy białowieskiej, jan szyszko, ministerstwo środowiska, komisja europejska

Wielka izba Trybunału UE zajmie się wycinką w Puszczy Białowieskiej

Strona polska otrzymała od Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu informację, że kolejne wysłuchanie w sprawie Puszczy Białowieskiej odbędzie się 17 października - poinformował w środę Aleksander Brzózka, rzecznik resortu środowiska. -...
Instytucja odpowiedziała jednak aktywistom na ich postulaty.

Postulat 1. Uchylenie decyzji 51

  • Podpisana przez Dyrektora Lasów Państwowych decyzja 51 - pod pretekstem walki z kornikiem - umożliwia wycinkę na 2/3 powierzchni Puszczy Białowieskiej, także w najcenniejszych drzewostanach ponadstuletnich. Decyzja jest sprzeczna nie tylko z interesem społecznym, ale także z obowiązującym prawem. Dlatego Polska została pozwana przed Trybunał Sprawiedliwości UE.

Wszystkie najcenniejsze fragmenty Puszczy Białowieskiej są objęte ochroną i nie prowadzi się w nich żadnych cięć - znajdują się one na obszarze parku narodowego oraz rezerwatów przyrody utworzonych w trzech puszczańskich nadleśnictwach. Dodatkowo Lasy Państwowe w 2016 r. utworzyły na terenie nadleśnictw Białowieża i Browsk strefy referencyjne, w których także nie są prowadzone żadne prace, obserwowane są jedynie procesy naturalne.

kornik drukarz, Puszcza Białowieska, wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej, drzewa

Będą dalej wycinać Puszczę Białowieską. Szyszko nie odpuszcza

Myślę, że podczas ostatniego wysłuchania przed Trybunałem Sprawiedliwości ws. wycinki prowadzonej w Puszczy Białowieskiej nastąpiło zrozumienie polskiego stanowiska w tej sprawie - powiedział w piątek minister środowiska Jan Szyszko. W ubiegłym...
W pozostałych fragmentach Puszczy Białowieskiej przepisy nakładają na leśników obowiązek prowadzenia czynnej ochrony lasu, czyli w tym przypadku walki z kornikiem. W art. 9 ustawy o lasach czytamy, że w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów leśnicy są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności m.in. do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych, w kolejnym artykule napisano, że w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów nadleśniczy wykonuje zabiegi zwalczające i ochronne. Działania LP są też regulowane przez rozporządzenia ministra środowiska, plany urządzenia lasu uchwalane dla nadleśnictw oraz wewnętrzne przepisy Lasów Państwowych (np. "Instrukcja Ochrony Lasu").

Także prawo europejskie nakłada na leśników obowiązek działania. Cała Puszcza Białowieska ma status obszaru Natura 2000, więc zgodnie z przepisami Lasy Państwowe muszą dbać o zachowanie cennych siedlisk i chronionych gatunków. Wiele z nich wymaga aktywnej ochrony, np. usuwania niektórych drzew, opisanej w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

puszcza białowieska, wycinka puszczy białowieskiej, jan szyszko, ministerstwo środowiska, lista unesco

Puszcza nie będzie wpisana na listę zagrożonego dziedzictwa

UNESCO nie ma zamiaru wpisać Puszczy Białowieskiej na listę zagrożonego dziedzictwa przyrodniczego - powiedział Jan Szyszko, minister środowiska podczas konferencji prasowej w Bańskiej Niżnej. - Obecnie trwa debata między Polską a UNESCO, żeby...
Zgodnie z postanowieniem wiceprezesa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 27 lipca 2017 r., Lasy Państwowe mogą wycinać drzewa w przypadkach, gdy zagrażają one bezpieczeństwu publicznemu - a takie właśnie prace obecnie są prowadzone w Puszczy Białowieskiej. Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie wydał jeszcze wyroku w sprawie legalności działań prowadzonych w Puszczy Białowieskiej, nie można więc twierdzić, że są one sprzeczne z prawem.

Postulat 2. Wycofanie harwesterów z Puszczy Białowieskiej

  • W 2017 roku po raz pierwszy w historii wprowadzono harwestery do Puszczy. W ostatnich miesiącach 5 takich maszyn codzienne wycina nawet do 1000 drzew. 20-tonowy harwester kompletnie dewastuje ekosystem puszczański, taranując i łamiąc drzewa, niszcząc leśną glebę i siedliska zwierząt.

Harwester to najbezpieczniejszy dla człowieka i przyrody sposób pozyskiwania drzew. Kiedy prace są wykonywane w terenie, na którym jest tak ogromna liczba martwych drzew jak obecnie w Puszczy, harwester daje większe bezpieczeństwo robotnikom leśnym. Obsługuje go tylko jedna osoba, która jest chroniona przez wzmocnioną kabinę maszyny. Harwester jest tak skonstruowany, że nie wyrządza większych szkód przyrodniczych, niż wycinanie i wywożenie drewna tradycyjnymi metodami.

Wycinka Puszczy Białowieskiej, puszcza białowieska, jan szyszko, ministerstwo środowiska

W Puszczy Białowieskiej wycięto w tym roku ponad 93 tysiące drzew

Od początku roku w trzech puszczańskich nadleśnictwach Browsk, Hajnówka i Białowieża pozyskano 111 tys. 993 m sześć. drewna - poinformowały Lasy Państwowe. Jeżeli przyjąć, że jedno drzewo to 1,1-1,2 m sześc. drewna, to z Puszczy...
Użycie maszyn leśnych w Puszczy wcale nie oznacza, że cięcia będą większe, tylko że ta sama praca zostanie wykonana sprawniej, a leśnicy szybciej udostępnią zabezpieczony już teren turystom i okolicznym mieszkańcom.

Postulat 3. Zaprzestanie sprzedaży puszczańskich drzew

  • Pod pretekstem dbania o bezpieczeństwo publiczne prowadzona jest intensywna wycinka. Argument bezpieczeństwa, podobnie jak wcześniej walka z kornikiem, to tylko zasłona dla komercyjnej eksploatacji lasu. W ostatnich miesiącach sprzedano do tartaków dziesiątki tysięcy drzew. Wyprzedaż Puszczy nie jest metodą zapewniania bezpieczeństwa!


Prowadzone w Puszczy Białowieskiej cięcia są prowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a nie w celach komercyjnych. Wszystkie trzy puszczańskie nadleśnictwa są nastawione przede wszystkim na ochronę przyrody i udostępnianie lasu, a nie na pozyskanie drewna. Wszystkie trzy puszczańskie nadleśnictwa są od wielu lat deficytowe - na ich utrzymanie składają się nadleśnictwa z całej Polski, w 2016 r. przeznaczyły na to aż 23 miliony złotych.

puszcza białowieska, wycinka puszczy białowieskiej, komisja europejska, jan szyszko, ministerstwo środowiska, sejm

Szyszko: Puszcza Białowieska bezprawnie wpisana na listę UNESCO

W 2014 roku łamiąc prawo, bezprawnie wpisano Puszczę Białowieską na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego - poinformował w środę w Sejmie minister środowiska Jan Szyszko. Dodał, że "sprawa jest w prokuraturze". Szef resortu...
Wynagrodzenia leśników nie są uzależnione od wielkości pozyskania drewna i zyskami z jego sprzedaży.

Postulat 4. Park Narodowy Puszczy Białowieskiej - teraz!

  • Lasy Państwowe notorycznie łamią przepisy chroniące Puszczę Białowieską, plany urządzenia lasu, plan zadań ochronnych Natura 2000, regulacje UNESCO. Tylko objęcie całej Puszczy Parkiem Narodowym jest gwarancją jej przetrwania. Lasy Państwowe powinny włączyć się w ogólnospołeczny proces tworzenia Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej, zgodnie z projektem opracowanym przez zespół ekspercki przy śp. Prezydencie Lechu Kaczyńskim.


Lasy Państwowe w Puszczy Białowieskiej działają zgodnie z obowiązującym prawem. Leśnicy nie są stroną w sprawie powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego. Jest to decyzja należąca do polityków. Lasy Państwowe, podobnie jak Białowieski Park Narodowy, podlegają ministrowi środowiska i realizują politykę leśną państwa. Każda decyzja resortu w tej sprawie będzie przez leśników respektowana, a LP się do niej dostosują.

Przekształcenie całej Puszczy w park narodowy nie oznaczałoby zaniechania gospodarki leśnej, ponieważ także w parkach wycina się drzewa, chociażby w ramach aktywnej ochrony przyrody. Pozostawienie przyrody w Puszczy zupełnie samej sobie wymagałoby stworzenia na całym jej terenie rezerwatu ścisłego, co oznaczałoby wprowadzenie ograniczeń wstępu, takich jak obecnie obowiązujące w rezerwacie ścisłym BPN

[WIDEO] Lasy Państwowe przekonują, że wycinka jest konieczna. Ekolodzy są innego zdania


 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu