Drogi przebijają się przez lasy. Trwa wielka wycinka drzew

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-02-2017,10:30 Aktualizacja: 20-02-2017,10:54
A A A

Setki hektarów terenów zadrzewionych trzeba wylesiać, by mogły powstawać drogi szybkiego ruchu. W gestii inwestorów i leśników pozostaje zminimalizowanie szkód i zachowanie przyrody w dobrej kondycji.

W wielu regionach Polski trwają prace związane z budową ważnych dróg, które mają ułatwić komunikację samochodową w kraju i poprawić bezpieczeństwo podróżnych. Kolejne inwestycje są przygotowywane. Niestety, często wiąże się to z ingerencją w środowisko naturalne.

wycinka drzew na posesji, drzewa, wycinka, jan szyszko, ministerstwo środowiska

Wyjątkowy las zanika. Rolnik wygrał przetarg w ANR i tnie drzewa

Pod Sławą w Lubuskiem rolnik wytnie nawet 20 tysięcy drzew na terenie chronionego obszaru Natura 2000. Wszystko odbywa się na zlecenie Agencji Nieruchomości Rolnych. - To dewastacja - alarmują przyrodnicy. Blisko 40-hektarowy cenny przyrodniczo...

Tak jest choćby w przypadku budowy drogi ekspresowej S5, która ma połączyć Grudziądz i autostradę A1 oraz aglomeracje bydgosko-toruńską, poznańską i wrocławską. By powstała dwujezdniowa, nowoczesna trasa z węzłami, wiaduktami i mostami trzeba wycinać drzewa. Prace trwają w nadleśnictwach Dąbrowa, Żołędowo, Bydgoszcz, Szubin i Gołąbki, które podlegają Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Wylesienia są wykonywane na powierzchni ok. 304 ha i potrwają do końca lutego.

To bardzo istotne, by roboty zakończyły się w tym terminie, bo w marcu zaczyna się okres lęgowy ptaków. Wówczas prace zostałyby wstrzymane przez inspektorów ochrony środowiska. Zatrudnione w drodze przetargów zakłady usług leśnych z dużym zaangażowaniem prowadzą więc zlecone roboty.

"Do końca marca zostanie zebranych ok. 73,4 tys. m sześc. surowca. Wylesiony obszar przejmą drogowcy i przystąpią do prac ziemnych" - wskazuje toruńska RDLP.
wycinka drzew, drewno, rolnicy, prawo, przepisy, wycięcie drzewa na posesji

W tym przypadku rolnik może wyciąć drzewo bez konsekwencji

Rolnicy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, jedynie wtedy, gdy jest to ściśle związane z ich życiem prywatnym. Od 1 stycznia osoby fizyczne mogą usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu...

Szkody wyrządzone w przyrodzie mają być minimalizowane. Inwestor ma sadzić drzewa i krzewy rodzimego pochodzenia w pasie przyległym do drogi. Leśnicy z wymienionych nadleśnictw przez kilka lat będą sadzili las w innych miejscach.

"Przywrócenie powierzchni zalesionej (po koniecznej wycince lasu pod drogi) jest częścią polityki leśnej i zasadą wpisaną do perspektywicznych planów działalności nadleśnictw" - zaznacza RDLP.

Inne prośrodowiskowe zobowiązania inwestora, to m.in.: budowa kanalizacji z urządzeniami oczyszczającymi, by zachować dotychczasowe stosunki wodno-gruntowe; ustawienie barier i ekranów, by skutecznie chronić zagrożone gatunki; zaplanowanie przejść dla zwierząt, które umożliwią im migrację. Muszą one być zabezpieczone przez płotki naprowadzające i siatki maskujące oraz obsadzone roślinnością.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu