COVID-19. Znamy wytyczne dla rolników zatrudniających cudzoziemców

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Aneta Oksiuta PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-04-2021,10:00 Aktualizacja: 09-04-2021,13:36
A A A

Zapewnienie bezpieczeństwa gospodarzom i pracownikom przebywającym w gospodarstwie zawierają wytyczne MRiRW i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z koronawirusem dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych.

Jak przekazało w komunikacie ministerstwo rolnictwa celem procedur jest ponadto umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 10-dniowej kwarantanny w warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu.

pandemia koronawirusa, rolnik na kwarantannie, Agrouna, Jan Bondar

Kłopoty rolników na kwarantannie. Nikt nie przyjedzie do gospodarstwa?

O tym, jakie problemy mogą mieć rolnicy w związku z koronawirusem i obowiązkową kwarantanną, świadczy historia przytoczona przez AGROunię. Do gospodarstwa nie chcieli przybyć ani lekarz weterynarii, ani firma utylizacyjna. Rolniczka z woj....

Wytyczne mają też zmniejszyć liczbę kontaktów na terenie gospodarstwa, by umożliwić sprawną identyfikację osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie; a także utrzymać płynną pracę w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Jak podał resort, przez okres obowiązywania w Polsce stanu epidemii zalecane jest stosowanie takich rekomendacji, jak procedury zapobiegawcze dotyczące zapewnienia transportu i warunków kwarantanny; procedury ograniczające szerzenie się wirusa; procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika.

"Uwzględniając konieczność zachowania ciągłości produkcji zasadne jest, aby poszczególne elementy procedur zostały wdrożone jak najszybciej, przy czym obiektywny brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich części" - przekazało ministerstwo.

MRiRW poinformowało, że przewóz pracowników sezonowych do konkretnego gospodarstwa rolnego odbywa się transportem zorganizowanym (np. bus) lub zapewnionym przez rolnika - transport indywidualny poprzez osobisty odbiór, przy czym każda z osób przed wejściem do pojazdu myje i dezynfekuje ręce, zakłada maseczkę zakrywającą nos i usta do czasu dotarcia na miejsce docelowe; rekomenduje się, by strefa kierowcy była oddzielona od strefy pasażera przesłoną.

pandemia koronawirusa, rolnik na kwarantannie, pandemia COVID-19, świadczenia z KRUS

Izolacja i kwarantanna rolnika będą "wycenione" tak samo

Objęcie rolnika izolacją w związku z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem będzie podstawą do ubiegania się o zasiłek w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek rolniczego...

Czas przejazdu pracownika sezonowego od momentu przekroczenia granicy Polski do docelowego gospodarstwa nie może przekroczyć 24 godzin.

Po przyjeździe do miejsca docelowego pracodawca zatrudniający zobowiązany jest do zgłoszenia PPIS właściwemu ze względu na miejsce lokalizacji gospodarstwa faktycznej listy osób zatrudnionych w gospodarstwie zobowiązanych do odbywania w nim obowiązkowej kwarantanny wraz z numerem telefonu, pod którym można kontaktować się z właścicielem.

Pracownik sezonowy odbywa 10-dniową kwarantannę w gospodarstwie (siedlisko gospodarstwa wraz z działkami do niego należącymi). W trakcie kwarantanny nie można zmienić miejsca pobytu. Pracownicy zamieszkujący u jednego gospodarza i odbywający u niego kwarantannę nie mogą świadczyć pracy na rzecz innego rolnika, nawet jeśli pole sąsiaduje z polem gospodarza, u którego pracownicy są zatrudnieni i zamieszkują.

"W czasie odbywania kwarantanny policja sprawuje dozór nad osobami obowiązanymi do jej odbycia; złamanie obowiązku grozi karą w wysokości do 30 tys. zł (ok. 7 100 dol., 6 600 euro, 190 840 hrywien)" - czytamy.

rolnik na kwarantannie, epidemia koronawirusa, szymon giżyński

Rolnik na kwarantannie. Może jechać na pole?

Rolnik pozostający w kwarantannie - jeżeli nie występują u niego objawy zakażenia koronawirusem - może wykonywać prace w swoim gospodarstwie - podkreśla Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa. Z prośbą o jednoznaczną interpretację przepisów...

Gospodarz ma zapewnić osobom na kwarantannie warunki zakwaterowania z pełnym węzłem sanitarnym i wydzielonymi pomieszczeniami do pobytu.

"Zaleca się, aby pracownicy sezonowi w trakcie kwarantanny, którzy prowadzą zbiór owoców miękkich (maliny, truskawki, jagody etc.) i warzyw zielonych jedzonych na surowo (sałata, rukola, szpinak etc.) oraz pracujący przy obróbce (np. obieranie, krojenie owoców, porcjowanie etc.) żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia stosowali przez cały czas pracy zarówno maseczki zakrywające usta i nos, jak również rękawiczki jednorazowe, które muszą być często zmieniane" - napisano.

Zaznaczono, że wszelkie objawy choroby zakaźnej, w tym ze strony układu pokarmowego, skutkują koniecznością odsunięcia pracownika od wszelkich prac związanych z płodami rolnymi/żywnością.

Właściciel gospodarstwa powinien ponadto zapewnić pracownikom możliwość kontaktu z lekarzem i skorzystania z teleporady medycznej.

Gospodarstwo zapewnia zatrudnionym pracownikom środki ochrony osobistej, w tym maseczki zakrywające usta i nos, w zależności od potrzeb i specyfiki pracy, niejałowe rękawiczki ochronne, środki do dezynfekcji i mycia rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu