Co komornik może zabrać rolnikowi? Izby mają problem i pytają ministra

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-10-2017,8:45 Aktualizacja: 04-10-2017,9:00
A A A

Są problemy z realizacją zapisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji komorniczej. Samorząd rolniczy wystąpił w tej sprawie do Zbigniewa Ziobry.

Rozporządzenie, które niedawno weszło w życie ma lepiej chronić interesy gospodarzy. Dokument przede wszystkim zaostrza warunki prowadzenia egzekucji komorniczych w gospodarstwach, tak by mogły mimo dalej funkcjonować i zarabiać na spłatę zadłużenia. Spod egzekucji wyłączone jest m.in. stado podstawowe zwierząt gospodarskich.

komornik, zajęcie komornicze, egzekucja sądowa, ministerstwo sprawiedliwości,  Zbigniew Ziobro

Czego komornik nie zabierze rolnikowi? Rozporządzenie wreszcie podpisane

Wreszcie podpisane zostało rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej. Procedowanie dokumentu trwało bardzo długo (od...

Pojawiły się jednak kłopoty z realizacją zapisów nowego dokumentu. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych poprosił zatem o wyjaśnienia ministra sprawiedliwości.

Chodzi m.in. o to, że na mocy rozporządzenia wojewódzkie izby rolnicze są zobligowane do wydania - na wniosek komornika - opinii w przedmiocie uznania lub nieuznania nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe (oraz różnych przedmiotów ponad ilości wymienione w przepisach) za niezbędną do prowadzenia gospodarstwa.

"Należy mieć na uwadze, że wojewódzkie izby rolnicze nie dysponują żadnymi środkami prawnymi, nie prowadzą też rejestrów, które mogłyby być zastosowane wobec rolników - ich członków, aby uzyskać od nich informacje o ich gospodarstwach. Nie mają również prawa wstępu na ich teren bez zgody właściciela" - zauważa KRIR.

Jej przedstawiciele zaznaczają, że jeśli rolnik nie wyrazi woli współpracy lub nie będzie z nim kontaktu izba ma związane ręce.

kwota emerytury i renty wolnej od potrąceń i egzekucji komorniczej, krus, emerytury

Komornik zabierze mniej emerytury

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 lipca zwiększyła się kwota emerytury i renty wolnej od potrąceń i egzekucji komorniczej. Zgodnie z przepisami ustawy z  17 grudnia 1998 r. o emeryturach...

"Okazuje się,  że jedynym sposobem na realizację powierzonego zadania w zakresie wydania opinii jest prośba skierowana do rolnika do dobrowolnego udzielenia informacji oraz ewentualnie umożliwienia dokonania oględzin jego gospodarstwa. W innym przypadku wydaje się, iż izba powinna sporządzić pismo informujące komornika prowadzącego postępowanie o braku możliwości sporządzenia opinii ze wskazaniem przyczyn takiego stanu rzeczy. Czy wtedy będzie to traktowane jako opinia?" - docieka rolniczy samorząd.

Zwrócił się również z prośbą o interpretacje, czy opinia izby jest wiążąca dla komornika, a jej niewydanie sprawi, że nie może dalej prowadzić postępowania egzekucyjnego. Sporym problemem jest także krótki, 14-dniowy termin na sporządzenie opinii.

"Samo zawiadomienie rolnika o wystąpieniu przez komornika z wnioskiem o sporządzenie opinii przez wojewódzką izbę rolniczą i prośba o udzielenie informacji co do posiadanego gospodarstwa, niezbędnych do rzetelnego sporządzania opinii, trwać będzie dłużej niż 14 dni. Do tego należy przewidzieć okres na spotkanie z rolnikiem, ewentualną wizytację w gospodarstwie, a następnie sporządzenie projektu opinii przez pracownika izby rolniczej oraz podpisanie jej przez zarząd, zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w każdej z wojewódzkich izb rolniczych. Mając powyższe na uwadze, wnioskujemy, aby termin ten był wydłużony do 30 dni" - brzmi wystąpienie KRIR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj