Będą kolejne zmiany w ONW? Resort odpowiada izbom

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
27-12-2019,10:05 Aktualizacja: 27-12-2019,10:07
A A A

Po delimitacji obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) część rolników - dostali po prostu po kieszeni - głośno wyraziła niezadowolenie. Ministerstwo rolnictwa nie wyklucza zmian po 2020 roku.

Resort odpowiedział niedawno na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych o zmianę metod wyznaczania ONW i ich zasięgu, aby na słabych glebach nie uwzględniać intensywności produkcji zwierzęcej.

onw, obszary z ograniczeniami naturalnymi, krajowa rada izb rolniczych

ONW po zmianach. KRIR ma zastrzeżenia do nowego rozdania

Delimitacja obszarów z ograniczeniami naturalnymi (tzw. ONW) według zmienionych unijnych zasad oznacza dla jednych gospodarzy zwiększenie płatności, a dla innych ich utratę. KRIR ma wątpliwości związane z nowym rozdaniem. Zostały one zawarte...

Przypomniał w obszernym piśmie, że wspomniana delimitacja tych obszarów jest wynikiem dostosowania rozwiązań krajowych do prawa unijnego. Trzeba było wdrożyć dwa obowiązkowe etapy:

  • wyznaczyć ONW w oparciu o jednolite unijne kryteria biofizyczne
  • zrealizować procedurę zawężenia obszarów (ang. fine tuning) w celu wyłączenie ze wsparcia jednostek administracyjnych (gmin/obrębów ewidencyjnych) charakteryzujących się intensywną produkcją (według służb KE na takich obszarach nie istnieje ryzyko zaprzestania prowadzenia gospodarstw)

"Z uwagi na możliwe zmiany w sektorze rolnym, w kolejnej perspektywie finansowej UE (tj. po 2020 r.) ministerstwo rozważy zasadność ponownego przeprowadzenia procedury zawężenia obszarów (ang. fine tuning). W trakcie tego zadania zbadany zostanie udział gruntów znajdujących się w posiadaniu gospodarstw intensywnych" - zapewnili urzędnicy.

płatrności onw, onw, Delimitacja obszarów ONW, wsparcie dla rolników, ryszard zarudzki, ministerstwo rolnictwa

Delimitacja obszarów ONW. Więcej rolników straci, niż zyska

Część rolników straci uprawnienia do płatności ONW, a część je zyska. Generalnie jednak, delimitacja obszarów ONW (typ nizinny) w Polsce będzie oznaczać mniejszą ilość użytków rolnych objętych tym rodzajem unijnego wsparcia....

Zastrzegli jednocześnie, że - aby dokonać na poziomie UE zmian kryteriów wyznaczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi - konieczna jest zgoda większości państw członkowskich.

A w trakcie dyskusji, jakie odbyły się w 2018 r. na posiedzeniach grup roboczych w trakcie prac nad pakietem legislacyjnym WPR po 2020 r., pojawiały się opinie o potrzebie utrzymania stabilności narzędzia wsparcia, jakim jest ONW.

Część krajów domagała się natomiast "wdrożenia tego mechanizmu wedle przyjętych w 2013 r. zasad, a nie ponownego definiowania obszarów od początku, gdyż proces tworzenia trwa już ponad 10 lat".

Resort zwraca ponadto uwagę, że dokonanie zmian zasad wyznaczenia ONW wiązałoby się z ponownym określeniem jego zasięgów, a tym samym pojawieniem się obszarów zyskujących status ONW, jak i tracących uprawnienia do wsparcia z tego tytułu. Mógłby się wówczas także zrodzić zarzut braku stabilności prawa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj