Zatrważające wyniki finansowe Grupy Azoty. Miliardowe straty w 2023 r.

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
30-04-2024,12:20 Aktualizacja: 30-04-2024,12:26
A A A

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Azoty w 2023 r. wyniosły, zgodnie z szacunkami, 13,545 mld zł, a strata EBITDA 1,366 mld zł - poinformowała spółka w raporcie. Prezes Adam Leszkiewicz zapowiedział wdrożenie programu naprawczego w grupie oraz aktualizację strategii.

Strata netto w 2023 r. wyniosła 3,29 mld zł, a strata EBIT 3,6 mld zł.

W samym czwartym kwartale 2023 r. Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3.083 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 10 mln zł, przy marży EBITDA minus 0,3 proc. Strata netto za czwarty kwartał 2023 r. to 1,449 mld zł.

Łączny wpływ odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych, dokonanych w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości, skutkował zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Azoty za czwarty kwartał 2023 roku o kwotę 1.562 mln zł.

leszkiewicz, grupa azoty, zadłużenie, finansowanie

Prezes Grupy Azoty: zadłużenie to około 10 miliardów złotych

W ciągu 12 miesięcy zaktualizujemy strategię Grupy Azoty - poinformował PAP prezes Grupy Adam Leszkiewicz. Podkreślił, że spółkę czeka w tym czasie restrukturyzacja związana z "optymalizacją biznesu". Zapewnił jednocześnie, że...

"W raportowanym okresie ceny gazu i większości kluczowych surowców, szczególnie w relacji do dynamicznych wahań z 2022 roku, uległy stabilizacji, co wymuszało spadek cen produktów Grupy Azoty. Wpływ na wyniki finansowe miały także niekorzystne globalne warunki makroekonomiczne, w tym brak znaczącego ożywienia w wielu sektorach europejskich i globalnych gospodarek oraz inflacja, szczególnie wysoka na początku 2023 roku. Popyt na głównych rynkach był niewystarczający do zapewnienia rentownego poziomu produkcji, choć ulegał sukcesywnej poprawie w trakcie 2023 roku. Jednocześnie Grupa Azoty nie podejmowała efektywnych działań w zakresie optymalizacji produkcji" - napisano w komunikacie prasowym.

Jak podano, wyniki Grupy Azoty w 2023 roku były determinowane przede wszystkim brakiem działań dostosowawczych po stronie spółki do coraz bardziej wymagających warunków rynkowych.

"Pierwsze oznaki niekorzystnych trendów rynkowych były widoczne już w 2022 roku, z kolei w czerwcu ubiegłego roku Grupa Azoty wystąpiła do instytucji finansowych z wnioskiem o odstąpienie od stosowania wybranych kowenantów. Pomimo wyraźnego pogorszenia wyników finansowych, w kolejnych kwartałach spółka nie wypracowała kompleksowego programu działań naprawczych. Skutkowało to m.in. osłabieniem relacji z rynkiem i utrzymywaniem się wysokich kosztów produkcji wynikających z nadmiernych, w stosunku do cen rynkowych, kosztów zakupu gazu" - napisano.

Prezes Adam Leszkiewicz, który został powołany na stanowisko pod koniec marca, ocenił, że miniony rok był okresem wielu wyzwań rynkowych dla branży chemicznej, do których Grupa Azoty nie została przygotowana na przestrzeni ostatnich kilku lat.

"Przed nami najpilniejsze zadanie, jakim jest finalizacja prac nad programem naprawczym i wdrożenie go w ramach całej grupy kapitałowej. Liczymy na to, że na przestrzeni najbliższych tygodni będziemy mogli rozpocząć ten proces, po uzyskaniu akceptacji instytucji finansowych" - powiedział prezes.

grupa azoty, wiceminister aktywów, map, za puławy

Wiceminister aktywów państwowych: przez ostatnie lata Grupa Azoty bardzo popłynęła ze sponsoringiem

Trwa proces rekrutacji do organów spółek z Grupy Azoty, w tym również do Zakładów Azotowych "Puławy" – poinformował w środę wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński. Krytycznie...

"Kolejne priorytety to m.in. aktualizacja strategii i określenie realnej koncepcji działań dekarbonizacyjnych. Minimalny poziom zaawansowania prac nad projektami w ramach ‘Zielonych Azotów’ w latach 2021-2023 powoduje, że musimy jak najszybciej opracować rozwiązania, które pozwolą Grupie Azoty efektywnie konkurować z producentami, którzy już teraz prowadzą ambitne działania w kierunku zazieleniania produkcji. Istotnym zadaniem będzie również pełny komercyjny start Polimerów Police – inwestycji, która mocno nadwyrężyła możliwości finansowe Grupy" - dodał.

Leszkiewicz poinformował, że równolegle zarząd prowadzi intensywne działania w kierunku optymalizacji produkcji i sprzedaży we wszystkich segmentach, a także przygotowuje pakiet projektów rozwojowych.

Wypracowana w czwartym kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro uległa poprawie względem czwartego kwartału 2022 roku i ukształtowała się na poziomie 5,5 proc. Marża EBITDA Segmentu Chemia ukształtowała się na poziomie 2,7 proc. Wyniki segmentów pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące. Na działalności Segmentu Tworzywa odnotowano marżę EBITDA w wysokości minus 79,8 proc, determinowaną przede wszystkim wpływem wysokich kosztów rozruchu instalacji poniesionych przez spółkę zależną, Grupa Azoty Polyolefins.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich