Koronawirus będzie miał ograniczony wpływ na podaż żywności

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-03-2020,12:40 Aktualizacja: 20-03-2020,12:46
A A A

Epidemia COVID-19 będzie miała ograniczony wpływ na sytuację podażową na krajowym rynku żywności. A obserwowany obecnie silny wzrost popytu ma charakter przejściowy i w najbliższych dniach wygaśnie - oceniają analitycy Credit Agricole.

Polska jest jednym z największych producentów żywności w UE i odnotowuje znaczące nadwyżki w handlu artykułami rolno-spożywczymi. Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wartość eksportu żywności w 2019 r. wyniosła 31,4 mld euro przy imporcie 21,1 mld euro.

cdny żywności, UOKiK, Inspekcja Handlowa, tomasz chróstny

Ceny żywności pod specjalną kontrolą. Próbują zarabiać na koronawirusie

Pracownicy UOKiK i Inspekcji Handlowej będą monitorować ceny w internecie i w sklepach stacjonarnych. Powstanie zespół, który przyjrzy się wzrostom cen żywności i produktów higienicznych - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji...

Saldo w handlu artykułami rolno-spożywczymi wyniosło 10,4 mld euro, co jest trzecim najwyższym wynikiem w UE (po Holandii i Hiszpanii).

Analitycy zwracają uwagę, ze znacząca nadwyżka Polski w handlu żywnością wynika z produkcji przekraczającej krajowe zapotrzebowanie w przypadku większości rodzajów podstawowej produkcji rolnej.

Zagrożeniem jest stwierdzenie koronawirusa u pracownika firmy produkującej żywność, wówczas kwarantannie poddawane są osoby mające z nim bezpośrednią styczność. W skrajnym przypadku może to doprowadzić do wstrzymania całej produkcji.

Zdaniem analityków, "producenci żywności są świadomi tego zagrożenia, stąd w sektorze spożywczym na szeroką skalę zostały podjęte działania mające na celu minimalizację tego ryzyka".

Wyjaśniają, że poza standardowymi środkami bezpieczeństwa, "polegają one zminimalizowaniu wzajemnych kontaktów pracowników poprzez ograniczenie przemieszczania się po zakładzie produkcyjnym, izolacji osób odpowiadających za poszczególne etapy produkcji oraz wprowadzenia nienakładających się zmian".

ceny żywności, produkcja zywności, jan krzyztof ardanowski, koronawirus

Ardanowski: spekulowanie cenami żywności jest podłe

- W Polsce surowce rolne są tanie i jest ich pod dostatkiem. Nieuzasadnione podnoszenie cen produktów spożywczych jest działaniem na szkodę obywateli i państwa - podkreśla minister Jan Krzysztof Ardanowski. - Nie ma zgody na nieuzasadnione...

W konsekwencji pojawienie się przypadku koronawirusa w takim zakładzie produkcyjnym będzie skutkowało objęciem kwarantanną tylko części załogi, co umożliwi zachowanie ciągłości produkcji.

Choć działania te mogą mieć negatywny wpływ na wydajność branży spożywczej, to w ocenie analityków banku Credit Agricole, znacząco obniżają ryzyko wstrzymania produkcji.

Odnosząc się do produkcji rolnej, zdaniem analityków, ze względu jej wysokie rozdrobnienie, prawdopodobieństwo jej spadku z uwagi na epidemię COVID-19 jest jeszcze niższe niż w przypadku przetwórstwa żywności.

Według analityków, ryzyko zerwania łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym na terenie kraju jest niskie. Ze względu na narastające problemy logistyczne związane z epidemią COVID-19, takie ryzyko istnieje jednak w przypadku dóbr pośrednich wykorzystywanych w produkcji żywności w Polsce, które nie są wytwarzane w kraju, a także żywności importowanej.

produkcja żywności, warzywa, mięso, produkty mleczne, jan krzysztof ardanowski

Polska ma nadprodukcję żywności. Nie zabraknie jej w sklepach

Polska produkuje żywność ponad swoje potrzeby, podstawowych produktów, takich jak mąka, mięso, mleko, jaja, warzywa nie zabraknie - powiedział zapewnia minister Jan Krzysztof Ardanowski. - Wykup żywności w sytuacji jakiegoś zagrożenia ma...

W ostatnich dniach problemy obserwowane są również w przypadku eksportu żywności, co wynika zarówno z przywrócenia kontroli na granicach, jak i utrudnień w odbiorze towarów przez zagranicznych kontrahentów.

Sytuacja ta widoczna jest m.in. w przypadku polskiego sektora wołowiny, gdzie ze względu na problemy ze sprzedażą mięsa do Włoch, będących największym odbiorcą polskiego eksportu, obserwowany jest silny spadek cen skupu bydła.

Jak zauważają analitycy, występuje gwałtowny wzrost popytu na żywność związany z gromadzeniem zapasów. Znalazł on odzwierciedlenie w braku niektórych towarów w sklepach. Nie wynika jednak z realnego niedoboru artykułów rolno-spożywczych, lecz pojawienia się zatorów w logistyce, której kanały nie są na tyle drożne, aby w tak krótkim czasie dostarczyć odpowiednią ilość towarów do sklepów z magazynów.

"W naszej ocenie obserwowany deficyt towarów na półkach skłania część sklepów do podwyżek cen. Uwzględniając długoterminowy charakter kontraktów na dostawy żywności do sklepów (...) wynika to jednak przede wszystkim z prób zwiększenia marży niż wzrostu cen hurtowych. Zakładamy, że kolejne dni, po zgromadzeniu zapasów przez gospodarstwa domowe, przyniosą wyraźny spadek popytu na żywność i normalizację sytuacji" - zaznaczono w analizie.

W kolejnych kwartałach czynnikiem oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu cen żywności będzie pogorszenie sytuacji na rynku pracy i obniżenie dynamiki dochodów gospodarstw domowych. W konsekwencji podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym dynamika cen żywności osiągnie swoje maksimum lokalne w I kwartale. br., a w kolejnych miesiącach będzie kształtowała się w łagodnym trendzie spadkowym - uważają analitycy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY