Branża mięsna chce powołania stałego zespołu ds. rozwoju trzody chlewnej

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
01-02-2024,8:50 Aktualizacja: 01-02-2024,8:54
A A A

Przedstawiciele Krajowej Rady Wieprzowiny zwrócili się do ministra rolnictwa z propozycją powołania w resorcie zespołu ds. rozwoju trzody chlewnej. Chodzi o opracowanie strategii, która spowoduję odbudowę pogłowia trzody chlewnej w Polsce.

Taka propozycja padła podczas spotkania przedstawicieli KRW z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim, które miało miejsce w tym tygodniu w resorcie rolnictwa.

Jak poinformowała PAP dyrektor Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego Agnieszka Jemiołkowska, strona ministerialna nie wyraziła jednoznacznej deklaracji co do wsparcia ze stroną społeczną prac nad odbudową branży trzody chlewnej.

Krajowa Rada Wieprzowiny, trzoda chlewna, tuczniki, pogłowie świń, ASF, hodowcy, producenci świń, minister rolnictwa

Krajowa Rada Wieprzowiny spotka się z ministrem rolnictwa

Afrykański pomór świń oraz bariery w budowie nowych chlewni. To główne tematy, które zostaną poruszone podczas spotkania przedstawicieli Krajowej Rady Wieprzowiny z ministrem rolnictwa. Krajowa Rada Wieprzowiny 29 stycznia...

Wyjaśniła, że chodzi o specjalnie dedykowany zespół pracowników ministerstwa rolnictwa, który mógłby zając się problemami branży mięsnej i ściśle współpracował z KRW. Minister Czesław Siekierski poinformował, że sprawa ta zostanie przedyskutowana najpierw w gronie pracowników resortu i decyzja o ewentualnej współpracy będzie podjęta w ciągu najbliższego tygodnia. "Czekamy na decyzję MRiRW, aby jak najszybciej można było rozpocząć prace; każdy dzień zwłoki ma dla branży znaczenie, bo znajduje się ona w trudnym położeniu. Według odczuć zespołu, jest to przeciągnięcie tematu w czasie" - dodała.

Obecnie w ministerstwie powołany jest zespół ds. odbudowy pogłowia świń (za poprzedniego kierownictwa resortu), który koordynuje dyrektorka Departamentu Bezpieczeństwa Żywnościowego i Weterynarii Monika Wilińska.

Jemiołkowska zaznaczyła, że Krajowa Rada Wieprzowiny, powstała jako inicjatywa oddolna, która ma doprowadzić do głębokiej reformy sektora trzody chlewnej w Polsce. Pierwszym krokiem jest opracowanie strategii, która uwzględni m.in. takie kwestie, jak: odbudowa krajowej produkcji prosiąt, ograniczenie importu zarówno zwierząt jak i wieprzowiny oraz osiągnięcie samowystarczalności Polski w zakresie produkcji mięsa wieprzowego.

Według KRW do kluczowych obszarów, wymagających pilnej interwencji, należą: zniesienie barier prawnych, walka z ASF, założenia i wytyczne dla inwestycji i wsparcia finansowego, ochrona zdrowia oraz dobrostan stad świń, ochrona klimatu i środowiska, powiązania handlowe i rynki zbytu, a także jakość żywności i zdrowie publiczne. Jemiołkowska zauważyła, że nie wszystkie rozwiązania problemów są w gestii ministerstwa rolnictwa i będzie potrzebna współpraca z innymi resortami np. w kwestii pozwoleń środowiskowych czy relacji handlowych.

Krajowa Rada Wieprzowiny, trzoda chlewna, tuczniki, pogłowie świń, ASF, hodowcy świń, producenci świń, opłacalność

Hodowcy i przetwórcy świń powołali Krajową Radę Wieprzowiny

Polska branża trzody chlewnej od lat pozostaje w kryzysie, czego skutkiem jest malejące pogłowie świń oraz spadek opłacalności produkcji. Dlatego związki i organizacje branżowe powołały do życia Krajową Radę Wieprzowiny. Organizacje związane z...

Jak mówiła Jemiołkowska, minister Siekierski zapewnił uczestników spotkania, że odbudowa pogłowia świń jest również jego celem. A wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak zwrócił uwagę, że spadek krajowej produkcji i opieranie się na imporcie mięsa i samych zwierząt może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego. W opinii wiceministra Michała Kołodziejczaka, bezpieczeństwo produkcji mięsa powinno opierać się na wprowadzeniu długoletnich umów między zakładami, a producentami świń.

Przedstawicielka UPEMI zaznaczyła, że pierwsze spotkanie z nowymi władzami resortu rolnictwa miało na celu przedstawienie inicjatywy KRW i zaproszeniu do współpracy, bowiem realizacja niektórych celów zależy od wielu zmian legislacyjnych, które powinny być przygotowane przez ministerstwo.

Krajowa Rada Wieprzowiny (KRW) została powołana w na początku stycznie br. przez 7 organizacji związanych z branżą trzody chlewnej: Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej, Stowarzyszenie „Wieprz Polski”, Polski Związek Niezależnych Producentów Świń, Związek "Polskie Mięso", Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) oraz NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu