Bonifikaty za przerwy w dostawach prądu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
06-01-2018,13:35 Aktualizacja: 06-01-2018,13:27
A A A

Bonifikaty za przerwy w dostawach prądu od przyszłego roku odbiorcy energii będą otrzymywali bez konieczności składania wniosków. W tym roku obowiązują jeszcze „stare” zasady. Tak w najnowszym rozporządzeniu zadecydował minister energii.

- Sprawa dotyczy wypłacania bonifikat przez przedsiębiorstwa energetyczne za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej w uzasadnionych przypadkach – wyjaśnia Urząd Regulacji Energetyki.

elektrownia fotowoltaiczna, farma fotowoltaiczna, panele fotowoltaiczne, jelenia góra, polski solar, klastry energii

Jedyna taka na świecie farma powstanie w Polsce

Z 30 tys. paneli fotowoltaicznych będzie składała się farma słoneczna w Jeleniej Górze. Firma Polski Solar zapowiada, że będzie to pierwsza designerska elektrownia w kraju, panele ułoży bowiem w kształt symbolu miasta - jelonka. Prace...

Dotychczas zakład energetyczny wypłacał (przysługujące na podstawie taryfy lub umowy) bonifikaty na wniosek klienta. Natomiast od 1 stycznia 2019 r. to przedsiębiorstwo energetyczne (w ciągu 30 dni od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości) wypłaci odbiorcy bonifikatę, bez konieczności składania przez niego wniosku i ubiegania się o przysługujące mu prawa.

Klient będzie mógł przekonać się o tym na podstawie otrzymanej faktury, ponieważ przedsiębiorstwo energetyczne będzie miało obowiązek zamieszczenia na niej wielkości przerw w dostawach podlegających bonifikacie.

- Należy jednak pamiętać, że przez 2018 r. obowiązują jeszcze „stare” zasady, obligujące odbiorcę do złożenia wniosku w celu wypłaty należnej mu bonifikaty – przypomina URE.

Dotychczas niewielu odbiorców w gospodarstwach domowych ubiegało się, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku, o przysługujące im bonifikaty.

konsumpcja energii z oze, oze, odnawialne źródła energii, biopaliwa, bioenergia

Udział OZE w konsumpcji energii będzie rósł. Jest unijne porozumienie

Kraje UE porozumiały się w sprawie nowych przepisów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych. Chcą, żeby udział OZE w produkcji energii wyniósł 27 proc. do 2030 r. Kolejnym etapem będą negocjacje propozycji z Parlamentem...

Rozporządzenie ministra energii skłoniło też czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych, by wystąpić do prezesa URE o zmianę taryfy, zatwierdzonej w połowie grudnia. Póki co, nie zrobiła tego tylko spółka innogy Stoen Operator.

URE wyjaśnia, że wynikająca z nowego rozporządzenia ME zmiana ma na celu utworzenie odrębnej dodatkowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, by zachęcić ich do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach 22-6. W porze nocnej będzie miała zastosowanie obniżona stawka opłaty zmiennej, jednak w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku. Zmiany te będą widoczne w „części dystrybucyjnej” rachunków za energię elektryczną.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama