Firmy przestawiają się na odnawialne źródła energii

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Newseria Biznes, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-05-2019,13:45 Aktualizacja: 27-05-2019,9:48
A A A

Zgodnie z wymogami unijnej polityki klimatycznej do 2020 roku Polska musi zwiększyć udział odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii do 15 proc. Jedną z metod osiągnięcia tego celu są inwestycje w fotowoltaikę.

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się lub rozważa taki krok. Tym bardziej, że pojawiają się nowe możliwości dofinansowania. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wspiera takie inwestycje przez gwarancje spłaty kredytu Biznesmax.

systemy fotowoltaiczne, energia słoneczna, oze, instalacje oze, zielone certyfikaty

Fotowoltaika ma się intensywnie rozwijać

Łączna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce na koniec 2018 roku - według Agencji Rynku Energii - niemal podwoiła się w skali roku do 557 MW. W ostatnich latach obserwowany jest intensywny rozwój mikroinstalacji...

- Jesteśmy świadomi, że Polska musi wypełnić swoje zobowiązania związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Do 2020 roku chcemy obniżyć emisyjność gospodarki o 20 proc., i poprawić o 20 proc. efektywność energetyczną - mówi Wojciech Hann, członek zarządu BGK.

- Walka o niskoemisyjne źródła energii i transformacja energetyczna jest faktem. Wszyscy w Europie o tym mówią, myślą i to robią. Trudno, żeby polscy przedsiębiorcy zachowywali się inaczej. Jedną z metod osiągnięcia większego udziału OZE jest fotowoltaika, również ta na mikro- i małą skalę, instalowana przez małych i średnich przedsiębiorców - dodaje ekspert.

Dlatego bank zdecydował, że jeden ze swoich produktów gwarancyjnych, czyli gwarancje Biznesmax, rozszerzy i szczególnie ukierunkuje na fotowoltaikę.

To bezpłatne zabezpieczenie kredytu, udzielane przedsiębiorcom, którzy chcą zaciągnąć zobowiązanie na sfinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej.

[WIDEO] Mówi Wojciech Hann, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego


energia, OZE, odnawialne źródła energii, farma fotowoltaiczna

Państwowe spółki inwestują w farmę fotowoltaiczną

Spółka PGE Energia Odnawialna podpisała z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej. Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh - realizowana...

Maksymalna kwota gwarancji (2,5 mln euro) przyznawana jest maksymalnie na 20 lat i zabezpiecza do 80 proc. wartości kredytu. Z oferty BGK mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą produkować prąd na własne potrzeby i w ten sposób ograniczyć rachunki za energię.

Obecne alokacje środków pozwolą na wygenerowanie 2,87 mld zł akcji kredytowej, pokrywającej wszystkie koszty kwalifikowane związane z inwestycją, czyli zakupem instalacji fotowoltaicznych, oraz z kosztami dodatkowymi, takimi jak doradztwo. Środki finansowe można przeznaczyć także na montaż oraz wydatki bieżące, związane uruchomieniem instalacji.

Program Biznesmax jest finansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Z informacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że do tej pory gwarancje BGK pozwoliły bankom udzielić finansowania w wysokości ponad 150 mln zł dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Nie ma górnego ograniczenia kosztów kredytu. Gwarancje spełniają wymogi dopuszczalnej pomocy publicznej, w tym de minimis i podlegają ustawodawstwu Komisji Europejskiej. BGK zapewnia szybką ścieżkę decyzyjną. Wnioski można składać w trybie ciągłym, a ocena merytoryczna projektu jest maksymalnie uproszczona.

Poza wydatkami inwestycyjnymi kredyt z gwarancją może pokryć część kosztów towarzyszących i bieżących związanych z inwestycją. Poza tym finansowane są wydatki w kwotach brutto, czyli z VAT.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama