Naukowcy z SGGW opracują nowe metody produkcji bioetanolu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
03-02-2016,9:10 Aktualizacja: 03-02-2016,9:43
A A A

W 2015 roku projekt  "Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna" został zgłoszony do konkursu  "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" – BIOSTRATEG II, ogłoszonego przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W grancie uczestniczy zespół pod kierunkiem prof. dr hab. J. Zawadzkiego z Katedry Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna WTD SGGW w Warszawie. Grant otrzymał ocenę pozytywną i jest rekomendowany do finansowania.

produkcja bioetanolu, galon amerykański, biopaliwa

Produkcja bioetanolu idzie pełną parą

W tygodniu kończącym się 1 stycznia w Stanach Zjednoczonych produkowano dziennie średnio 996 tys. baryłek bioetanolu dziennie. To o 77 tys. baryłek więcej niż o tej samem porze przed rokiem.   Wysokie tempo bioetanolu jest odzwierciedleniem...
Podjęte zostaną m.in. prace mające na celu ulepszenie i udoskonalenie przemysłowej produkcji bioetanolu z ziaren kukurydzy w oparciu o badania laboratoryjne i przemysłowe które doprowadzą do znacznego obniżenia kosztów produkcji i energochłonności tego procesu.

Zespół Chemiczny Zakładu Nauki o Drewnie przeprowadzi również  badania właściwości biomasy głównie drewna topoli oraz słomy kukurydzianej w kontekście przydatności do produkcji bioetanolu II generacji i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Sprawdzone zostaną metody obróbki wstępnej biomasy (prehydroliza, termochemiczna, chemiczna), a także możliwość  jej wykorzystania w procesach hydrolizy enzymatycznej.

W projekcie zostaną podjęte prace głównie przez Zakład Nauki o Drewnie  nad opracowaniem technologii modyfikacji fizyko-chemicznej drewna szybkorosnących topól z plantacji, którymi zainteresowani są przedstawiciele przemysłu chemicznego, drzewnego i meblarskiego.

biopaliwa, bioetanol, kukurydza, wytwórnia, producent, chiny

Wracają do produkcji bioetanolu z kukurydzy

Chiny, drugi największy konsument kukurydzy na świecie, chcą wznowić, po niemal 10-letniej przerwie, tworzenie nowych wytwórni bioetanolu z kukurydzy. Ma to umożliwić zużycie jej rekordowych zapasów. Pekin zakazał produkcji etanolu z...
Są to m. in. technologie dotyczące zagęszczania termomechanicznego drewna w materiałach podłogowych i konstrukcyjnych, modyfikacja termiczna w środowisku obojętnym, modyfikacja chemiczna drewna polimerami.

Zbadane zostanie zmodyfikowane drewno pod kątem odporności biologicznej, wytrzymałości mechanicznej, stabilności wymiarowej i palności. Na podstawie uzyskanych wyników badań zostaną określone możliwości wdrożenia nowoczesnych metod modyfikacji  na skalę przemysłową.

Pozytywne wyniki badań pozwolą na wprowadzenie zaawansowanych technologii, które zwiększą konkurencyjność polskiego przemysłu na rynku międzynarodowym.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama