Milionowe dotacje na ciepłownię. Zrębkami ogrzeje miasto

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
06-06-2018,15:50 Aktualizacja: 06-06-2018,15:43
A A A

Na budowę ciepłowni opalanej biomasą Biała Podlaska dostała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja projektu pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5MW + 12 MW) w Białej Podlaskiej” będzie możliwa dzięki przyznaniu przez Fundusz dwóch dotacji.

11 mln zł pochodzi z programu krajowego NFOŚiGW „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej. 

wnioski o dofinansowanie, rpo województwa małopolskiego, instalacje oze, eektywność energetyczna, audyt energetyczny

Ruszył nabór wniosków. Do zgarnięcia 80 mln zł na OZE

80 mln zł przeznaczył samorząd woj. małopolskiego na dofinansowanie efektywności energetycznej. Eko-przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego. Kluczowe znaczenie przy uzyskaniu wsparcia na projekty...

Natomiast ponad 10,5 mln zł przyznane zostało w ramach unijnego działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych POIiŚ 2014-2020, które wdrażane jest przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Energii.

Dzięki temu dofinansowaniu powstanie autonomiczna ciepłownia produkująca w ekologiczny i wysokosprawny sposób ciepło z paliwa odnawialnego – zrębek drewna.

By uzyskać energię cieplną, biomasa będzie spalana w dwóch kotłach wodnych (o mocy 5 MW i 12 MW) o specjalnej konstrukcji, które posiadają zwiększone powierzchnie wymiany ciepła. Ich parametry mają być zgodne z istniejącymi obecnie kotłami węglowymi, co da możliwość wyprowadzenia produkowanego ciepła bezpośrednio do sieci ciepłowniczej.

Projekt wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego w Białej Podlaskiej. Spalanie biomasy spowoduje roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 47 258 Mg CO2/rok, a ilość wyprodukowanej energii cieplnej w instalacji zakładu, przy wykorzystaniu OZE, wyniesie 106 370 MWht/rok.

Wybór rodzaju biomasy przeznaczonej dla ciepłowni będzie korzystny dla okolicznych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, a szczególnie zakładów przetwarzających drewno i posiadających odpady drewniane. Wszystkie podmioty gospodarcze będą mogły sprzedawać biomasę. 

ustawa o oze, odnawialne źródła energii, konfederacja lewiatan, daria kulczycka, finansowanie oze

Banki mogą nie chcieć finansować OZE

Podniesienie kosztu kapitału inwestycyjnego, a nawet brak zgody banków na finansowanie inwestycji - takie ryzyka stwarzają niektóre zapisy projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii - uważa Rada OZE przy...

Oprócz podstawowego budynku ciepłowni (z zapleczem socjalnym dla obsługi) zostanie wybudowany m.in. buforowy magazyn biomasy z ruchomą podłogą o pojemności zapewniającej 3-5-dniowe jej magazynowanie oraz plac magazynowy z wiatą na składowanie naturalnego paliwa.
Co istotne, biomasa drewniana będzie mogła być przyjmowana przez bazę przez cały rok. Dopuszczalny procent jej zawilgocenia może wynosić nawet około 60 proc. Całość nowoczesnej infrastruktury ciepłowni ma zostać oddana do użytku 31 grudnia 2019 r.

Dariusz Stefaniuk, prezydent Białej Podlaskiej zapowiada kolejne przedsięwzięcia, zmierzające do osiągnięcia w mieście samowystarczalności energetycznej.

– Chcemy korzystać z lepszej segregacji i wykorzystania energetycznego odpadów. Mamy nadzieję, że obecne wysiłki w zakresie budowy i organizacji ciepłowni umożliwią przyłączanie się do sieci dystrybuującej ciepło, obok budownictwa wielorodzinnego, także domów jednorodzinnych. Ekologiczne ciepło będzie dzięki temu jeszcze tańsze dla mieszkańców.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama