Banki mogą nie chcieć finansować OZE

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
17-05-2018,7:55 Aktualizacja: 17-05-2018,0:58
A A A

Podniesienie kosztu kapitału inwestycyjnego, a nawet brak zgody banków na finansowanie inwestycji - takie ryzyka stwarzają niektóre zapisy projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii - uważa Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE wprowadza liczne zmiany ważne dla uwolnienia potencjału inwestycyjnego oraz ogranicza ryzyka komplikujące funkcjonowanie już istniejących instalacji.

Jednak zdaniem Rady OZE przy Konfederacji Lewiatan, nadal nie jest wolny od wad, które mogą utrudnić, a wręcz uniemożliwić realizację przez Polskę zobowiązań międzynarodowych dotyczących udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu brutto do 2020 roku. 

ustawa o oze, energetyka odnawialna, odnawialne źródła energii, psew, walka ze smogiem, zielona energia

Branża apeluje do polityków o poparcie projektu ustawy o OZE

Organizacje branżowe reprezentujące sektor odnawialnych źródeł energii apelują do posłów i senatorów o poparcie zaproponowanych przez rząd zmian w ustawie o OZE. Jutro prace nad projektem nowelizacji rozpocznie sejmowa Komisja...

- Kluczowe znaczenie ma wyjście naprzeciw wymaganiom, które stawiają instytucje finansujące inwestycje w odnawialne źródła energii. W obecnym kształcie projekt ustawy stwarza liczne ryzyka po stronie wytwórcy - twierdzi Daria Kulczycka, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

- W najlepszym przypadku rzutują one na znaczne podniesienie kosztu kapitału inwestycyjnego, a w najgorszym - na brak zgody instytucji na finansowanie inwestycji - dodaje. 

Dotychczasowe doświadczenia zainteresowanych podmiotów po pierwszych aukcjach „testowych" w grudniu 2016 r. oraz w czerwcu 2017 r. wskazują, że najbardziej prawdopodobny jest drugi scenariusz. 

nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawa o oze, oze, ministerstwo energii, energia wiatrowa

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o OZE

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw. Nowe regulacje mają przyczynić się m.in. do efektywniejszego wykorzystania OZE i większego wykorzystania...

Rada OZE zaproponowała kilka poprawek, które są niezbędne do pozyskania finansowania zewnętrznego. Chodzi m.in. o likwidację procedury niepotrzebnej weryfikacji przedsiębiorców pod względem sytuacji finansowej przy zmianie formy wsparcia (przechodzących do FiP/FiT ze wsparcia w postaci świadectw pochodzenia) i uporządkowanie sytuacji w systemie świadectw pochodzenia.

Istotna jest też odbudowa równowagi między uczestnikami rynku poprzez wprowadzenie minimalnej wysokości jednostkowej opłaty zastępczej czy usunięcie wątpliwości dotyczących możliwości swobodnej sprzedaży energii w ramach umów bilateralnych (tzw. korporacyjne PPA), w tym także przez instalacje, którym przysługuje świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego. 

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu