Najlepsze odmiany jęczmienia ozimego 2020. Cz. 1

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
17-08-2020,6:40 Aktualizacja: 17-08-2020,6:38
A A A

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania odmian jęczmienia ozimego w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Plon wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki wyniósł 90,5 dt/ha, a na wysokim – 105,1 dt/ha. Było to znacznie więcej niż w obu poprzednich latach: w roku 2019 odpowiednio 81,3 i 93,4 dt/ha, a dwa lata wcześniej 74,9 i 86,6 dt/ha.

Różnica w plonowaniu lepszej i najgorszej odmiany na przeciętnym poziom agrotechniki w 2020 r. wyniosła 11 proc. wzorca (10,0 dt/ha), a na wysokim 8 proc. wzorca (8,4 dt/ha) (tab. 1).

jęczmień ozimy, kłosy, rośliny

Dlaczego plony jęczmienia ozimego w praktyce są takie niskie? Cz. 1

Średnie plony jęczmienia ozimego uzyskiwane przez naszych rolników są bardzo niskie w stosunku do możliwości jakie dają nowe odmiany. Co jest ich przyczyną? W latach 2016-2019 średnie plony jęczmienia ozimego w doświadczeniach PDO na...

Tabela 1. Plonowanie odmian jęczmienia ozimego w doświadczeniach PDO w 2020 r.

Odmiany

Proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

90,5

Najlepsza

Najgorsza

104

93

a2 - wysoki poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

105,1

Najlepsza

Najgorsza

102

94

Źródło: COBORU 2020.

Najlepiej plonujące odmiany pastewne jęczmienia ozimego w badaniach PDO w roku 2020 to: KWS Morris, Jakubus, Lautetia, Mirabelle, Melia, KWS Higgins i SU Jule (tab. 2). Wyniki plonowania odmian KWS Morris i Lautetia pochodzą z doświadczeń rejestrowych. Wszystkie odmiany wywodzą się z hodowli zagranicznych i są wpisane do Krajowego Rejestru. Mają kłos wielorzędowy, z wyjątkiem odmian Lautetia i SU Lautine, które charakteryzują się kłosem dwurzędowym. 

ciągnik, nawozy, wiata

Dlaczego plony jęczmienia ozimego w praktyce są takie niskie? Cz. 2

Plony jęczmienia ozimego uzyskiwane w produkcji stanowią ok. połowy plonów uzyskiwanych w doświadczeniach PDO. Kolejną z przyczyn po zakwaszeniu gleby jest nieumiejętne nawożenie, w tym niedocenianie roli fosforu i potasu. Jęczmień ozimy na...

Tabela 2. Dziesiątka najwyżej plonujących odmian jęczmienia ozimego w badaniach PDO w 2020 r.

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

1

KWS Morris

104

2

Jakubus

103

3

Lautetia

100

4

Mirabelle

100

5

SU Jule

99

6

KWS Flemming

99

7

Melia

99

8

KWS Higgins

98

9

Quadriga

98

10

SU Lautine

98

a2 - wysoki poziom agrotechniki

1

Jakubus

102

2

KWS Morris

101

3

Melia

101

4

KWS Higgins

101

5

SU Jule

100

6

Mirabelle

99

7

KWS Flemming

99

8

KWS Kosmos

99

9

Lautetia

99

10

Quadriga

98

Źródło: COBORU 2020.

Spośród najlepiej plonujących odmian jęczmienia ozimego największą zimotrwałością (5,5 w skali 9-stopniowej) wyróżnia się odmiana Melia (tab. 3). Należy pamiętać, że oceny zimotrwałości jęczmienia ozimego są nieporównywalne z odmianami pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego.

ziarno, jęczmień, siewnik

Dlaczego plony jęczmienia ozimego w praktyce są takie niskie? Cz. 3

Na uzyskiwanie niesatysfakcjonujących rolników plonów jęczmienia ozimego wpływ ma stosowanie niskiej jakości materiału siewnego oraz błędy popełniane podczas siewu. Sytuacja ze stosowaniem materiału kwalifikowanego jęczmienia ozimego...

Tabela 3. Zimotrwałość dziesiątki najwyżej plonujących odmian jęczmienia ozimego w badaniach PDO w 2020 r.

Lp.

Odmiana

Zimotrwałość, skala 9-stopniowa

1

Melia

5,5

2

Jakubus

5,0

3

KWS Kosmos

5,0

4

KWS Flemming

5,0

5

Mirabelle

5,0

6

SU Jule

5,0

7

SU Lautine

5,0

8

Quadriga

5,0

9

KWS Higgins

4,5

10

KWS Morris

4,5

                                                                                                             Źródło: COBORU 2020.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE