Najlepiej plonujące odmiany pszenżyta jarego w 2018 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak I artyszak@apra.pl
16-10-2018,7:10 Aktualizacja: 16-10-2018,7:13
A A A

Pszenżyto jare jest uprawiane na niewielką skalę, ale przy optymalnych warunkach pogodowych i właściwej agrotechnice może wydać zadowalające plony ziarna. Plon wzorca pszenżyta jarego w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez COBORU wyniósł na przeciętnym poziomie agrotechniki w 2018 r. 58,4 dt/ha, rok wcześniej 70,2 dt/ha, a w 2016 r. 66,9 dt/ha. Na wysokim poziomie agrotechniki było to odpowiednio: 62,3; 74,4 i 71,2 dt/ha.

Różnica w plonowaniu najlepszej i najgorszej odmiany pszenżyta jarego w doświadczeniach PDO w 2018 r. na przeciętnym poziomie agrotechniki to 7 proc. wzorca (4,1 dt/ha), a na wysokim 5 proc. (3,1dt/ha) (tab. 1).

jęczmień jary, pole

Nowe odmiany zbóż jarych

Krajowy rejestr odmian powiększy się o osiemnaście nowych odmian zbóż jarych. Najwięcej, bo aż dziesięć pojawi się nowych odmian jęczmienia. Lista odmian pszenicy zwyczajnej powiększy się o cztery, owsa zwyczajnego o dwie, a pszenicy orkisz...

Tabela 1. Plonowanie odmian pszenżyta jarego w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Odmiany

Proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

58,4

Najlepsza 

Najgorsza

105

98

a2 - wysoki poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

62,3

Najlepsza 

Najgorsza

103

98

a1 - przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem)

Źródło: COBORU 2018

pszenżyto, kłosy

Pszenżyto jare: 7,5 t/ha w doświadczeniach PDO

Mamut i Sopot to najlepiej plonujące odmiany pszenżyta jarego w badaniach PDO. Plonowanie wzorca pszenżyta jarego na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) było największe w ostatnich trzech latach i wyniosło 70,2 dt/ha. W 2016 r. było to 66,9...

W badaniach PDO w 2018 r. uczestniczyło 6 odmian pszenżyta jarego - wszystkie pochodzące z krajowej hodowli i wpisane do Krajowego Rejestru odmian.

Tabela 2. Plonowanie odmian pszenżyta jarego w badaniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

1

Hugo

105

2

Dublet

103

3

Mamut

101

4

Sopot

100

5

Mazur

100

6

Milewo

98

a2 - wysoki poziom agrotechniki

1

Hugo

103

2

Dublet

102

3

Mamut

100

4

Sopot

100

5

Mazur

100

6

Milewo

98

a1 - przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem)

Źródło: COBORU 2018.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Wtorek, 20 listopada Godz:
Imieniny: Anatola, Sądzimira