Dr Henryk Woś p.o. prezesa DANKO Hodowla Roślin

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@agropolska.pl
23-06-2016,21:10 Aktualizacja: 23-06-2016,21:14
A A A

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie dr Henryk Woś został w tym tygodniu powołany na pełniącego obowiązki prezesa DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w miejsce dr. Karola Marciniaka. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że w zeszłym roku dr Henryk Woś został dyscyplinarnie zwolniony z innej państwowej spółki hodowlanej – Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR. Dziś przez cały dzień nie udało nam się skontaktować z dr. Henrykiem Wosiem.

Dr Karol Marciniak to znany i ceniony nie tylko w kraju, ale także w świecie specjalista z zakresu hodowli roślin. Jest prezesem Polskiej Izby Nasiennej. Polska Izba Nasienna zrzesza i reprezentuje przedsiębiorstwa hodowlane, nasienne oraz prowadzące obrót materiałem siewnym. Celem działalności Izby jest stwarzanie jak najlepszych warunków rozwoju branży nasiennej, a przez to zapewnienie rolnikom stałego dopływu wysokiej jakości materiału siewnego, coraz lepszych odmian.

DANKO: nowe centrum, nowej jakości ziarna

W Kopaszewie (woj. wielkopolskie) otwarto Centrum Biotechnologiczne DANLAB, którego właścicielem jest DANKO, firma należąca do grona strategicznych spółek o szczególnym znaczeniu dla polskiego rolnictwa, nadzorowana przez...

Dr Karol Marciniak został odwołany ze stanowiska prezesa zarządu DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni 18 grudnia 2015 roku i powierzono mu pełnienie obowiązków prezesa do czasu wyboru następcy. Następnie ANR ogłosiła nabór na nowego prezesa zarządu ale w styczniu 2016 roku postępowanie kwalifikacyjne zostało zakończone bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydata. Przez pół roku po odwołaniu dr Karol Marciniak kierował spółką. Ironią losu jest fakt, że 24 maja 2016 roku minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel powołał dr. Karola Marciniaka do Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie jako reprezentanta Polskiej Izby Nasiennej.

Przed zwolnieniem dr Henryk Woś był kierownikiem działu hodowli w Oddziale Borowo Hodowli Roślin Strzelce. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w sądzie toczy się postępowanie pomiędzy byłym pracownikiem a poprzednim pracodawcą.  

O wyjaśnienie powodów powołania dr. Henryka Wosia na stanowisko p.o. prezesa zarządu, a także wątpliwości czy fakt dyscyplinarnego zwolnienia z pracy w innej państwowej spółce będącej pod nadzorem ANR nie budzi żadnych wątpliwości, zwróciliśmy się dziś do biura prasowego ANR, ale nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi.

W czerwcu zmiany kadrowe dotknęły także inną spółkę hodowlaną – Kutnowską Hodowlę Buraka Cukrowego. Miejsce wieloletniego wiceprezesa Mirosława Łakomego zajął pełniący obowiązki Andrzej Ruciński. Jest właścicielem firmy budowlanej i prowadzi własne gospodarstwo rolne.

Zarówno DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, jak i Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Straszkowie należą do spółek hodowli roślin uprawnych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Są to tak zwane spółki strategiczne.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu