DANKO: nowe centrum, nowej jakości ziarna

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
06-03-2015,15:25 Aktualizacja: 06-03-2015,15:25
A A A

W Kopaszewie (woj. wielkopolskie) otwarto Centrum Biotechnologiczne DANLAB, którego właścicielem jest DANKO, firma należąca do grona strategicznych spółek o szczególnym znaczeniu dla polskiego rolnictwa, nadzorowana przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Centrum pozwoli DANKO na polepszanie efektywności produkcji roślinnej poprzez dostarczanie rolnikom nowych odmian o udoskonalonych cechach rolniczych i jakości ziarna.

Hodowla pełną parą

Inwestycja w Wielkopolsce ma zapewnić także rozwój innowacyjnych technologii. Będą tam prowadzone na szeroką skalę prace hodowlane, m.in.: skracanie cyklu hodowlanego metodą pojedynczych nasion (SSD, single seed descent), otrzymywanie form homozygotycznych zbóż poprzez haploidyzację na drodze androgenezy oraz poprzez krzyżowania oddalone, krzyżowanie międzyodmianowe i międzygatunkowe.

Oprócz tego będzie realizowany program oceny sterylności w hodowli heterozyjnej żyta, a także ocena mrozoodporności materiałów hodowlanych pszenicy i pszenżyta.

Centrum zostało wyposażone w najnowocześniejsze szklarnie hodowlane, zapewniające kontrolę, m.in.: nasłonecznienia, temperatury, wilgotności powietrza i długości dnia oraz laboratoria do prowadzenia kultur roślinnych in vitro, pokoje wegetacyjne, jarowizacyjne, cieplarki, chłodnie a także w skomplikowany sprzęt laboratoryjny, pozwalający na znaczące przyspieszenie i zintensyfikowanie prac nad nowymi odmianami – informuje biuro prasowe ANR.

Zatrudniają 350 osób

Podstawowe kierunki działalności spółki to hodowla nowych odmian roślin, nasiennictwo zbóż, strączkowych i traw oraz hodowla zarodowa bydła mlecznego. Spółka gospodaruje na powierzchni 6,3 tys. ha UR i zatrudnia 350 osób.

Hodowla nowych odmian zbóż, strączkowych i traw prowadzona jest w sześciu oddziałach Zakładu Hodowli Roślin. Każdego roku na ok. 180 ha wysiewanych jest łącznie blisko 300 tys. różnej wielkości poletek doświadczalnych pszenicy, pszenżyta, żyta, owsa, grochu, bobiku, soi, wyki, życicy trwałej, mieszańcowej, tymotki, mietlicy białawej, kostrzewy murawowej i trzcinowatej, festulolium oraz lucerny mieszańcowej.

120 odmian w rejestrze

Dziś spółka DANKO jest właścicielem 120 odmian wpisanych do Krajowego Rejestru (w tym 70 odmian zbóż, 14 odmian roślin strączkowych oraz 25 odmian traw).

Wartość odmian DANKO jest w coraz większym stopniu doceniana za granicą. Spółka ma obecnie 30 rejestracji w 14 krajach. Największym powodzeniem cieszy się pszenżyto ozime, żyto ozime, życica wielokwiatowa a także pszenżyto jare i pszenica jara. Najważniejsze rynki to Niemcy, Dania, Austria, Szwecja.

Jak informuje ANR, nasiona wszystkich odmian, wytworzonych w spółce są rozmnażane do materiałów elitarnych w siedmiu Zakładach Nasienno-Rolnych i oferowane firmom nasiennym do dalszych rozmnożeń i do sprzedaży na potrzeby krajowego rolnictwa.

Odmiany z zagranicy

Dla uzupełnienia oferty DANKO produkuje także nasiona kilku odmian zagranicznych, jako ich wyłączny przedstawiciel. Sprzedaż nasion wyższych stopni odsiewu i kwalifikowanego materiału siewnego roślin rolniczych to obecnie ok. 12 tys. ton, a udział odmian oferowanych przez spółkę w rynku nasiennym zbóż wynosi prawie 38 proc..

 

Spośród zbóż największy udział odmian oferowanych przez DANKO na rynku nasiennym ma obecnie pszenżyto jare ok. 74 proc. pszenżyto ozime ok. 66 proc., żyto ok. 48 proc., jęczmień jary ok. 37 proc., owies ok. 33 proc., a pszenica ozima i jara po ok. 28 proc., zaś jęczmień ozimy 12 proc.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej