Warzywa z Rosji i Białorusi na polskim rynku. Resort przekazał dane

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
12-04-2023,13:15 Aktualizacja: 12-04-2023,13:16
A A A

W ostatnich miesiącach do resortu rolnictwa napływały sygnały od producentów o wzmożonym imporcie warzyw szklarniowych, głównie pomidorów i ogórków, z Rosji, jak również z Białorusi – przyznaje wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

W odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich podkreśla, że warzywa te są wprowadzane na polski rynek głównie za pośrednictwem rynków hurtowych do bezpośredniej konsumpcji.

„Producenci wyrażali obawy dotyczące możliwości wystąpienia destabilizacji na rynkach produktów pochodzących z produkcji szklarniowej w okresie jesienno-zimowym, w szczególności zwracając uwagę na wzrastające ceny nośników energii wykorzystywanych do ogrzewania obiektów szklarniowych oraz energii elektrycznej służącej do zasilania urządzeń doświetlających uprawy. Podkreślano, że rosyjscy oraz białoruscy producenci, zaopatrując się w nośniki energii, mają możliwość pozyskania ich po cenach znacznie niższych niż te stosowane na rynku unijnym. Jednocześnie dostawcy świeżych pomidorów oraz ogórków pochodzących z Rosji oraz Białorusi mają możliwość realizacji eksportu na rynek UE” – wskazuje Janusz Kowalski.

ceny nawozów, nawozy z Rosji i Białorusi, cła na nawozy, Parlament Europejski

UE powinna zmniejszyć zależność od nawozów z Rosji

Komisja Europejska i kraje Unii Europejskiej powinny wspierać przejście na nawozy organiczne i pracować nad zmniejszeniem zależność od nawozów z Rosji - uważają europosłowie z komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Projekt rezolucji w...

Skala importu

Jak zapewnia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) w ostatnich miesiącach monitorowało napływ tych warzyw zarówno z Rosji, jak i Białorusi. Analiza danych handlowych za 2022 r. i styczeń 2023 r. wskazuje na stosunkowo niewielką skalę importu pomidorów i ogórków z Rosji i Białorusi.

„W całym 2022 r. przywieziono do Polski 49 ton pomidorów z Rosji (wobec 238 ton w 2021 r.) i 196 ton pomidorów z Białorusi (wobec 77 ton w 2021 r.). Należy przy tym zauważyć, że całkowity import tych warzyw do Polski w 2022 r. wyniósł 181 tys. ton, zaś polska produkcja pomidorów pod osłonami w 2022 r. kształtowała się na poziomie 700 tys. ton. W styczniu 2023 r. import pomidorów z Rosji wyniósł 7 ton przy całkowitym imporcie 16,7 tys. ton, nie zanotowano importu z Białorusi” – wylicza Kowalski.
Natomiast w przypadku ogórków w 2022 r. na polski rynek trafiło 4 tys. ton tych warzyw z Rosji (wobec 8,6 tys. ton w 2021 r.) i 3,1 tys. ton z Białorusi (wobec 1,9 tys. ton w 2021 r.) przy całkowitym imporcie ogórków wynoszącym ok. 77 tys. ton. Jednocześnie krajowa produkcja ogórków pod osłonami corocznie przekracza 300 tys. ton rocznie (w 2022 r. – 330 tys. ton). W styczniu 2023 r. przywóz ogórków z Rosji do Polski wyniósł 68 to przy całkowitym imporcie 9,6 tys. ton, a z Białorusi – 90 ton.

Kontrola rynku

„W tym kontekście warto też zwrócić uwagę na fakt, iż dane handlowe za lata 2020-]2022 r. wskazują na utrzymujące się dodatnie saldo w handlu artykułami rolno--spożywczymi pomiędzy Polską a Rosją oraz Polską a Białorusią. Wartość eksportu do Rosji w 2020 r., 2021 r. i 2022 r. wyniosła odpowiednio 567 mln EUR, 676 mln EUR i 615 mln EUR, a wartość importu z Rosji w 2020 r., 2021 r. i 2022 r. wyniosła odpowiednio 260 mln EUR, 307 mln EUR i 422 mln EUR. W przypadku wywozu polskich artykułów rolno-spożywczych na Białoruś w 2020 r., 2021 r. i 2022 r. wartość wyniosła odpowiednio 252 mln EUR, 249 mln EUR i 216 mln EUR, zaś wartość importu z Białorusi w 2020 r., 2021 r. i 2022 r. wyniosła odpowiednio 57 mln EUR, 108 mln EUR i 175 mln EUR” – podaje wiceszef resortu rolnictwa.

Zapewnia też, że - w związku z docierającymi do Ministerstwa sygnałami o nieprawidłowościach zaobserwowanych m.in. na rynku hurtowym Bronisze, związanych z fałszowaniem kraju pochodzenia ogórków i pomidorów importowanych z Białorusi i z Rosji - resort w październiku 2022 r. zwrócił się do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z prośbą o zintensyfikowanie kontroli tych produktów.
„W wyniku kontroli przeprowadzonej na tym rynku hurtowym oraz u największego z importerów tych produktów, Inspekcja nie stwierdziła nieprawidłowości, w tym także w zakresie znakowania krajem pochodzenia ogórków i pomidorów importowanych z Białorusi i z Rosji. Przedstawiając powyższe zapewniam, że resort rolnictwa nadal będzie monitorował sytuację na rynku, w tym w zakresie przywozu pomidorów i ogórków z Rosji i Białorusi” – zapewnia Janusz Kowalski.

Maciej Kmera, Rynek Hurtowy w Broniszach, ceny warzyw, cebula

Krajowe warzywa o wiele droższe niż przed rokiem

Krajowe warzywa są o 55,7 proc. droższe niż przed rokiem. Wraz z wiosną będą taniały, ale do świąt wielkanocnych raczej nie należy oczekiwać zbyt dużego spadku cen - poinformował Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach. - Jesteśmy w...

KE powiadomiona

Podkreśla ponadto, że wraz z pojawiającymi się sygnałami o wzmożonym imporcie warzyw szklarniowych z Rosji i Białorusi, MRiRW podjęło działania także na forum Komisji Europejskiej.

„Resort rolnictwa wykazuje zrozumienie dla argumentów podnoszonych przez środowisko krajowych producentów warzyw szklarniowych. Niemniej jednak przytoczone powyżej dane handlowe wskazują na niewielką skalę importu pomidorów i ogórków z Rosji. Należy zauważyć, że w 2022 r. import ogórków z Rosji stanowił 5 proc. całkowitego importu tego warzywa do Polski, a w przypadku pomidorów - 0,03 proc. W styczniu 2023 r. było to odpowiednio 0,04 proc. jeśli chodzi o pomidory i 0,7 proc. w przypadku ogórków. W tym kontekście napływ tych produktów z Rosji nie powinien negatywnie wpłynąć na sytuację polskich producentów warzyw szklarniowych. Należy przy tym zauważyć, że w okresach zmniejszonej dostępności krajowych ogórków i pomidorów, ich podaż jest uzupełniania produktami z importu. Głównymi dostawcami tych warzyw do naszego kraju są kraje UE, np. Hiszpania” – zaznacza wiceminister.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu