Związane ręce ws. odstępstw od norm GAEC? Ministerstwo odpowiada izbom

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-11-2023,9:15 Aktualizacja: 10-11-2023,9:16
A A A

Resort rolnictwa widzi zasadność odstępstw od norm GAEC 6, GAEC 7 i GAEC 8 w 2024 r. Ale wskazuje, że w Europie brakuje w tym względzie jednomyślności, a Komisja Europejska nie wydała takiej decyzji.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych - o czym pisaliśmy - wystąpił 24 października do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) w sprawie podjęcia kroków na forum UE odnośnie derogacji norm GAEC 6, 7 i 8.

izby rolnicze, samorząd rolniczy, krir, szmulewicz, przewodnicząca ke, ke, von der leyen, normy gaec, gaec

Szef KRIR pisze do von der Leyen. Chodzi o odstępstwa od norm GAEC

Konsekwencje wojny na Ukrainie, problemy z dochodowością gospodarstw, bezpodstawne wyłączanie gruntów z produkcji - na te aspekty zwraca uwagę prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz w wystąpieniu do przewodniczącej Komisji...

W przesłanej teraz odpowiedzi resort podkreśla, że normy warunkowości GAEC 6 (Minimalna pokrywa glebowa w najwrażliwszych okresach), GAEC 7 (Zmianowanie i dywersyfikacja upraw na gruntach ornych) oraz norma GAEC 8 (Minimalny udział powierzchni gruntów ornych wykorzystywanych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne) mają na celu - zgodnie z przepisami unijnymi - odpowiednio ochronę gleby, zachowanie jej potencjału i poprawę bioróżnorodności na terenie gospodarstw rolnych.

Brak jednomyślności w UE

„Przestrzeganie tych norm może mieć wpływ na decyzje rolników dotyczące prowadzonych zabiegów agrotechnicznych, wyboru upraw i wykorzystania gruntów ornych do celów produkcyjnych” – przyznaje ministerstwo.
Jak podkreśla, widzi zasadność odstępstw od norm GAEC 6, GAEC 7 i GAEC 8 w 2024 r. ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, trudną sytuację rynkową i wpływ wojny w Ukrainie na sytuację rolników.

„Stosowne wnioski, zgłaszane m.in. przez Polskę, zostały już złożone do Komisji Europejskiej i były przedmiotem posiedzeń Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w czerwcu, lipcu i październiku br. Jednakże nie wszystkie państwa członkowskie poparły propozycję utrzymania odstępstw od stosowania wybranych norm GAEC. Do chwili obecnej nie ma również pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej na wdrożenie derogacji również w 2024 r.” – twierdzi resort.

gaec, gaec6, norma, praktyka, okrywa, uprawa, grunty

Pamiętaj o zostawieniu gruntów pod okrywą. Od listopada możliwe kontrole

Przypominamy o zaplanowaniu i przestrzegania normy GAEC 6, która mówi o obowiązku pozostawienia na okres zimowy minimum 80 proc. gruntów ornych w gospodarstwie pod pokrywą ochronną – piszą doradcy rolniczy. Piotrowski...

Normy mają być zmienione

Jednocześnie - niezależnie od powyższego - informuje, że trwają prace mające na celu zmianę Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) w zakresie wybranych norm GAEC, w celu doprecyzowania ich wymogów.

„Zmiany te wymagają zarówno zgody Komitetu Monitorującego PS WPR 2023-2027, jak i uzyskania akceptacji Komisji Europejskiej. W przypadku uzyskania zgody Komisji Europejskiej, w dalszej kolejności należy zmienić przepisy krajowe dotyczące norm GAEC. Są to procesy złożone i długotrwałe” – nie ukrywa MRiRW.

Warto dodać, że wystąpienie izb rolniczych ws. norm GAEC było też kierowane do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.