Wzrasta zagrożenie dla kukurydzy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
25-08-2020,15:40 Aktualizacja: 25-08-2020,16:12
A A A
Bazując na wynikach Klimatycznego Bilansu Wodnego, w dziesiątym okresie raportowania, tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2020 r., specjaliści Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach stwierdzili występowanie suszy rolniczej na terenie wszystkich województw w kraju. W największym stopniu dotyka ona te z północnego zachodu. Mowa o woj. zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim oraz lubuskim. 
 
W stosunku do poprzedniego raportu obszar z największym deficytem wody nie uległ zmianie i w dalszym ciągu obejmuje teren Pobrzeża Szczecińskiego (Uznam, Wolin, Równina: Wkrzańska, Wełtyńska, Pyrzycka oraz Wzgórze Bukowe), gdzie wynosi od -160 do -219 mm. W stosunku do poprzedniego okresu (11 VI – 10 VIII) zwiększył się jednak o 20 mm. Tej samej wielkości deficyt odnotowano na Pobrzeżu Kaszubskim oraz na Żuławach Wiślanych. 
 
susza rolnicza, raport ung, niedobory wody, klimatyczny bilans wodny

Susza rolnicza ustępuje. Niedobór wody głównie w jednym krańcu Polski

Na większości obszaru Polski nie ma już suszy rolniczej, jednak niedobór wody nadal występuje na terenie Polski północno-zachodniej. Na suszę najbardziej narażony jest rzepak - informuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa....
Duże niedobory wody (od -160 do -209 mm) wystąpiły też  na Pojezierzu Pomorskim, Wielkopolskim, na Nizinie Wielkopolskiej oraz w zachodniej części Niziny Śląskiej. Na znacznym obszarze kraju deficyt sięgał od -50 do -159 mm. Nie rejestrowano go jedynie na południu Polski. 
 
Suszą została stwierdzona w uprawie: kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, krzewów owocowych, roślin strączkowych, ziemniaka, warzyw gruntowych, tytoniu, chmielu, buraka cukrowego i drzew owocowych. 
 
Największe zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło w uprawie kukurydzy na kiszonkę. Stwierdzono ją w 870 gminach (35,12% gmin kraju), co w stosunku do poprzedniego okresu raportowania oznacza wzrost o 383 gminy lub inaczej o 15,46 p.p. Susze odnotowano we wszystkich województwach na powierzchni 7,91% gruntów ornych, to o 4,71 p.p. więcej niż w poprzednim raporcie.
 
W przypadku kukurydzy na ziarno, suszę stwierdzono w 826 gminach (33,35% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 358 gmin tj. o 14,46 p.p. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 7,18% gruntów ornych (wzrost o 4,17 p.p.). 
 
susza rolnicza, Klimatyczny Bilans Wodny, zboża jare i  ozime, IUNG

Susza rolnicza tylko w czterech województwach

Ulewne deszcze znacznie poprawiły bilans wodny w całej Polsce, ale susza występuje jeszcze w czterech województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, pomorskim. Dotyka głównie zboża jare - informuje IUNG. "W piątym...
Na kolejnym miejscu za kukurydzą znalazły się krzewy owocowe, dla których suszę stwierdzono w 644 gminach Polski (26% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie o 12,39 p.p. Odnotowano ją w 12 województwach na powierzchni 6,99% gruntów ornych, co oznacza wzrost o 4,44 p.p. 
 
W uprawach roślin strączkowych susza wystąpiła w 540 gminach (21,8% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin o 266, tj. o 10,74 p.p. Zarejestrowano ją w 12 województwach na powierzchni 4,33% gruntów ornych, a więc zwiększyła zasięg o 2,72 p.p. 
 
Spośród najważniejszych roślin rolniczych susza rolnicza wystąpiła także na plantacjach ziemniaka. Odnotowano ją w 363 gminach Polski (14,65% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 299 gmin, tj. o 12,07 p.p. Została stwierdzona w 11 województwach na powierzchni 2,27% gruntów ornych, co oznacza wzrost o 2,12 p.p. 
 
W warzywach gruntowych suszę  zarejestrowano w 266 gminach (10,74% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie o 174 gmin, czyli o 7,03 p.p. Wystąpiła w 10 województwach na powierzchni 1,28% gruntów ornych co oznacza wzrost o 1,01 p.p. 
 
Natomiast w uprawie buraka cukrowego występowała w 69 gminach Polski (2,79% gmin w kraju) w 6 województwach, na powierzchni 0,41% gruntów ornych. 
 
  •    Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement