W Polsce jest 150 tysięcy hektarów odłogów i ugorów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-12-2020,8:10 Aktualizacja: 03-12-2020,8:46
A A A

Główny Urząd Statystyczny w dokumencie "Ochrona środowiska 2020" podał najnowsze dane o powierzchni m.in. gruntów rolnych i leśnych w Polsce, w tym także o ziemiach ugorowanych i zdewastowanych.

Według ewidencji geodezyjnej w 2019 r. użytki rolne i leśne zajmowały 90 proc. powierzchni kraju. Z tego użytki rolne stanowiły 60 proc., lasy i zadrzewienia 30 proc., a pozostałe grunty 10 proc. Z areału użytków rolnych, grunty orne to 73 proc., trwałe użytki zielone 20 proc., a sady ok. 2 proc.

sprzedaż państwowej ziemi, Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa, dzierżawa ziemi, sprzedaż ziemi

Sprzedaż ziemi wstrzymana do 2026 roku. Jest projekt ustawy

Skuteczność tegorocznych przetargów na dzierżawę państwowej ziemi, mierzona liczbą przetargów rozstrzygniętych w stosunku do odbytych, wyniosła 72 proc. W przypadku sprzedaży było to 20 proc. Jak niedawno pisaliśmy, rząd zaplanował w...

"W stosunku do roku ubiegłego powierzchnia użytków rolnych w 2019 r. zmniejszyła się o 18 tys. ha (0,1 proc.). Nieużytki zmniejszyły się o ok. 2 tys. ha (0,4 proc.). Użytki ekologiczne wzrosły o 138 ha (0,3 proc.), grunty leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione o ok. 1 tys. ha (0,01 proc.), tereny różne zmalały o ok. 1 tys. ha (0,8 proc.). Powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wzrosła o 20 tys. ha (1,2 proc.), powierzchnia gruntów pod wodami zmalała o 210 ha (0,03 proc.)" - wyliczył GUS.

Z zestawienia wynika ponadto, że w Polsce na jednego mieszkańca przypadało 0,38 ha użytków rolnych. Tym samym nasz kraj zajmował pod tym względem 13. miejsce wśród krajów europejskich.

"W 2019 r. powierzchnia użytków rolnych wyniosła 18,7 mln ha i była większa o 0,8 mln ha niż w 2000 r. Powierzchnia terenów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w 2019 r. wyniosła 9,5 mln ha, tj. była wyższa w porównaniu do 2000 r. o 0,4 mln ha. Powierzchnia użytków ekologicznych od 2000 r. wzrosła ponad 4-krotnie, z 9 tys. ha (w 2000 r.) do 40 tys. ha (w 2019 r.). W stosunku do roku ubiegłego powierzchnia użytków ekologicznych pozostała na tym samym poziomie" - wskazał GUS.

pieniądze, średni czynsz dzierżawny, najwyższe czynsze dzierżawne

Jaka jest średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla państwowych gruntów?

Głównym kierunkiem zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa i sprzedaż. Średni czynsz dzierżawny uzyskany przez KOWR w III kwartałach 2020 r. wyniósł 9,3 dt/ha, natomiast średnia cena sprzedaży...

Podawane przez statystyków liczby świadczą, że od 2000 r. systematycznie spada powierzchni odłogów i ugorów na użytkach rolnych - z ok. 1290 tys. ha w 2000 r. do ok. 157 tys. ha w 2019 r. Ta ostatnia liczba wydaje się jednak spora zważywszy na obserwowany wśród gospodarzy tzw. głód ziemi.

Największy udział gruntów ugorowanych w powierzchni gruntów rolnych charakteryzuje województwa: podkarpackie (2,5 proc.), świętokrzyskie (2 proc.), zachodniopomorskie i pomorskie (1,7 proc.) oraz śląskie (1,6 proc.).

"W 2019 r. zrekultywowano 1,6 tys. ha gruntów (o 6 proc. więcej niż w 2018 r.), powierzchnia gruntów zagospodarowanych utrzymała się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym i wyniosła 0,5 tys. ha. Stopień rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych i zdegradowanych jest nadal niezadowalający i stanowił w 2019 r. odpowiednio 2,6 i 0,8 proc. ogólnej powierzchni gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, wynoszącej 62 tys. ha" - czytamy w dokumencie GUS.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement