Kontrola dywersyfikacji upraw do końca lipca. ARiMR potrzebuje więcej czasu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-05-2017,13:00 Aktualizacja: 09-05-2017,12:38
A A A

Drugi rok z rzędu kontrole w zakresie dywersyfikacji upraw będą prowadzone nie do połowy, lecz do końca lipca. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponownie potrzebuje więcej czasu na prowadzenie inspekcji.  

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 marca 2015 r. okres obliczania udziału różnych upraw w celu ich dywersyfikacji przypada między 15 maja i 15 lipca.

kontrola ARiMR, ARiMR sprawdza rolników, kontrola ARiMR na polu, ARiMR

ARiMR bez zapowiedzi kontroluje pola rolników w całym kraju

Niemal 142 tysiące kontroli na miejscu przeprowadzili w zeszłym roku inspektorzy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie o wszystkich powiadamiano zainteresowanych rolników. I tak będzie nadal. Głosy, by obowiązkowo przy...

Wówczas organ kontrolny, czyli ARiMR, może sprawdzać realizację przez rolników dywersyfikacji, będącej jedną z praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, związanej z tzw. zazielenieniem (od 2015 r. jest obowiązkowym elementem systemu płatności bezpośrednich).

Polega ona na utrzymaniu odpowiedniej liczby i powierzchni upraw na gruntach ornych w danym roku. Jeżeli gospodarz posiada takie grunty o powierzchni od powyżej 10 ha do 30 ha, musi prowadzić minimum dwie różne uprawy, przy czym główna nie powinna zajmować więcej niż 75 proc. areału.

Z kolei gdy rolnik ma więcej niż 30 ha gruntów, ma obowiązek prowadzić co najmniej 3 uprawy (główna nie może zajmować więcej niż 75 proc. areału, a dwie najważniejsze łącznie nie mogą przekraczać 95 proc. powierzchni).

W wyznaczonym na podstawie uwarunkowań klimatycznych i wegetacyjnych okresie 15 maja-15 lipca kontrolerzy weryfikują, czy w tym czasie dane rośliny rzeczywiście są uprawiane (ewentualnie czy były uprawiane po zaoraniu na podstawie resztek pożniwnych).

Chcesz dostać pełne dopłaty? Przestrzegaj dywersyfikacji upraw

Od 2015 roku będą obowiązywały nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku dywersyfikacji upraw. Dotyczy to tylko tych rolników, którzy posiadają grunty orne o powierzchni powyżej 10 ha,...

Już w ubiegłym roku okres ten został przesunięty na 1 czerwca-31 lipca. Jak informowano wówczas zmiana była podyktowana wydłużeniem terminu składania wniosku o płatności za 2016 r. do 15 czerwca oraz przedłużającym się postępowanie przetargowym na wyłonienie wykonawców kontroli metodą FOTO.

W tym roku również - co wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia - dojdzie do przesunięcia terminu. Są bowiem problemy z modyfikacjami systemu informatycznego w zakresie obsługi tzw. kontroli na miejscu. Ich wdrożenie jest planowane na początek czerwca, a sprawny system to podstawa do realizacji kontroli dywersyfikacji.

"Ponadto istnieje prawdopodobieństwo wydłużenia postępowania przetargowego w zakresie wyłonienia wykonawcy zewnętrznego, który będzie przeprowadzał kontrole w zakresie dywersyfikacji" - czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu