Chcesz dostać pełne dopłaty? Przestrzegaj dywersyfikacji upraw

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
24-09-2014,14:15 Aktualizacja: 24-11-2014,11:53
A A A

Od 2015 roku będą obowiązywały nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku dywersyfikacji upraw.

Dotyczy to tylko tych rolników, którzy posiadają grunty orne o powierzchni powyżej 10 ha, czyli ok. 17 proc. polskich gospodarzy.

Rolnicy ci, aby otrzymać dopłaty bezpośrednie za 2015 rok w pełnej, należnej im wysokości muszą bezwzględnie przestrzegać obowiązku dywersyfikacji upraw. A to oznacza, że siejąc w tym roku oziminy muszą dopilnować by te zasady zostały zachowane.

Dywersyfikacja polega na obowiązkowym wprowadzeniu - w zależności od powierzchni gospodarstwa - kilku rodzajów upraw.

I tak, jeżeli rolnik posiada grunty orne o powierzchni od 10 ha do 30 ha, wówczas musi prowadzić na nich przynajmniej dwie uprawy, przy czym główna nie może zajmować więcej niż 75 proc. areału.

Z kolei, gdy powierzchnia gruntów ornych jest większa niż 30 ha gospodarz musi wprowadzić tam trzy uprawy. Wielkość areału pierwszej nie może przekraczać 75 proc. całkowitej powierzchni, a dwóch upraw łącznie 95 proc.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt