Dokarmianie dolistne roślin strączkowych krzemem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
04-05-2019,9:50 Aktualizacja: 04-05-2019,10:07
A A A

Wyniki doświadczeń przeprowadzonych na całym świecie, ale także w naszym kraju dowodzą korzystnego wpływu stosowania dolistnego krzemu na plonowanie roślin strączkowych (bobowatych grubonasiennych).

Najwięcej doświadczeń przeprowadzono z soją (Kalandyk i in. 2014, Ciecierski 2016). Stwierdzono w nich, że rośliny rosnące w warunkach suszy opryskane krzem wykształcały o kilkanaście procent więcej strąków, a w konsekwencji wydawały większy plon nasion niż bez oprysku tym pierwiastkiem.   

Pozytywny wpływ krzemu obserwowano także w uprawie innych roślin strączkowych.

groch, kombajn, pole

Plonowanie grochu w badaniach PDO w 2018 roku

Ze względu na suszę groch plonował w 2018 roku najniższej w ostatnich 3 latach. Plon nasion dla wzorca (średnia ze wszystkich badanych odmian) wyniósł zaledwie 35,5 dt/ha, gdy rok wcześniej było to 50,1 dt/ha, a w 2016 roku 42,6 dt/ha....

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w 2017 roku przeprowadzono badania ze stosowaniem dolistnym 8 stymulatorów i nawozów dolistnych, w tym zawierającego krzem stymulatora wzrostu Optysil, w uprawie grochu siewnego i łubinu białego (Sulewska i in. 2018).

Preparat stosowano w dawce 0,5 l/ha trzykrotnie.  W uprawie grochu siewnego było to w stadium BBCH 15, 55 i 73 a w łubinie białym w stadium BBCH 15, 56 i 71. Największe plony nasion zarówno grochu, jak i łubinu, zebrano po użyciu stymulatora wzrostu zawierającego krzem. Zwyżka plonu nasion grochu wyniosła 15,5 proc., a łubinu białego 15,3 proc. w stosunku do kontroli.

W uprawie roślin strączkowych zaleca się wykonanie 1-3 zabiegów dokarmiania dolistnego krzemem w okresie wegetacji (tabela).

Tabela. Produkty polecane do dokarmiania dolistnego roślin strączkowych krzemem

Produkt

Zalecenia stosowania

Agriker Silicium

2 x 0,5-1 l/ha w odstępie 7-14 dni, pierwszy oprysk przed rozpoczęciem kwitnienia (BBCH 51)

ASX Krzem plus

1-3 x 0,5 l/ha: pierwszy po wytworzeniu rozety liściowej (BBCH 19), następne zabiegi co 10-14 dni

Barrier Si-Ca

2 x 1 l/ha: w fazie rozwinięty 1. liść - rozwinięty 5. liść (BBCH 11-15); w fazie widoczne 5. międzywęźle - widoczny zaczątek pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 35-51)

Diacellite Nutri – Ziemia Okrzemkowa

9 kg/ha w fazie formowania liści (BBCH 13-19)

Immuno Active Si

0,5-1 l/ha podczas rozwoju liści i pędów grochu (BBCH 13-39)

Insol Krzem 100

2 x 1 l/ha: podczas rozwoju kwiatostanów (BBCH 51-59); na początku rozwoju strąków (BBCH 70-72)

Krzemian

Soja, bobik, groch: 1-2 x 0,5-0,8 l/ha od fazy 2. do 8. liścia (BBCH 12-18)

MobiCal

2 x 1 l/ha: w fazie intensywnego wzrostu pędów (BBCH 10-17); na początku rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-53)

Optysil

Groch: 3 x 0,5 l/ha: podczas rozwoju pędów bocznych (BBCH 15-39);  widoczny zaczątek 1. pąka kwiatowego na zewnątrz liści - widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe na zewnątrz liści nadal zamknięte (BBCH 51-55); gdy 10-30 proc. strąków osiąga typową długość (BBCH 71-73);

Soja: 2 x 0,5 l/ha: podczas rozwoju liści trójlistkowych na 5. węźle - początek rozwoju pędów bocznych (BBCH 15-23); podczas rozwoju kwiatostanów (BBCH 51-59)

Optysil Eko

2-6 x 0,5 l/ha: co 5-21 dni od wczesnych faz rozwojowych  oraz w okresach intensywnego wzrostu i rozwoju roślin

SmartSil SC

2 x 1-1,5 l/ha: w fazie 4.-6. liścia (BBCH 14-16); w fazie 8.-10. liścia (BBCH 18-20)

SmartSil WP

2 x 0,5-1 kg/ha: w fazie 4.-6. liścia (BBCH 14-16); w fazie 8.-10. liścia (BBCH 18-20)

YaraVita Actisil

0,5 l/ha od wczesnych faz wzrostu do kwitnienia (do BBCH 59), opryski można powtarzać

ZumSil

3 x 0,5 l/ha: w fazie 6. liścia (BBCH 16); w fazie rozwoju kwiatostanu (BBCH 52); w fazie, gdy 1. owoc osiągnął typową wielkość w 2.-3. gronie (BBCH 71)

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji producentów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.