Suedzucker nie nadużywa pozycji dominującej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
27-03-2017,7:00 Aktualizacja: 30-03-2017,11:16
A A A

To główne stwierdzenie, które znalazło się w odpowiedzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na skargę jednego z plantatorów na działania koncernu. Skarżący podnosił, że koncern wykorzystując zniesienie limitów produkcji cukru narzuca plantatorom buraków cukrowych nieuczciwe warunki umowy.

Z pisma, do którego dotarł nasz portal wynika, że na obecnym etapie nie można postawić zarzutu nadużywania tej pozycji przez jakikolwiek podmiot.

UOKiK zapewnia, że monitoruje sytuację na rynkach rolnych. W celu wyjaśnienia niniejszej sprawy prezes UOKiK podjął współpracę z Agencją Rynku Rolnego, rozważa również wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

Protest, plantatorzy, Suedzucker, Warszawa

Rząd Niemiec nie będzie mieszał się w negocjacje pomiędzy Suedzucker a polskimi plantatorami

Poinformował nas o tym dr Lukas Wasielewski, attache prasowy Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. O pomoc kanclerz Angeli Merkel apelowali protestujący w Warszawie plantatorzy podczas jej wizyty w Polsce. O interwencję prosił też...

Zgodnie z obowiązującymi zasadami każdy przedsiębiorca ma prawo do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dokonywania wyboru partnerów handlowych oraz swobodę ustalania cen, po których sprzedaje swoje towary. Zatem szef UOKiK może ingerować w wolność gospodarczą wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach.

W przypadku prezesa UOKiK, ingerencja taka może mieć miejsce, gdy dojdzie do zawarcia pomiędzy przedsiębiorcami porozumienia ograniczającego konkurencję (art. 6 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 229) lub nadużywania przez przedsiębiorcę pozycji dominującej na rynku właściwym (art. 9 ustawy).

Pozycja dominująca to pozycja, która umożliwia przedsiębiorcy zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Dzięki dużej sile rynkowej może on skutecznie oddziaływać na rynek i tym samym ograniczać istniejącą na nim konkurencję.

Ustawa wprowadziła w tej kwestii domniemanie, zgodnie z którym dominantem jest podmiot gospodarczy, którego udział w rynku przekracza 40 proc. Z punktu widzenia przepisów prawa konkurencji, samo posiadanie pozycji dominującej nie jest zakazane, niedozwolone jest natomiast jej nadużycie.

plantatorzy, Cukrownia Strzyżów

Plantatorzy Suedzucker mogą składać zawiadomienia do UOKiK dopiero w lipcu

Od 12 lipca plantatorzy buraków cukrowych będą mogli zgłaszać prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienia dotyczące podejrzenia stosowania wobec nich praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową przez...

W piśmie UOKIK podkreślono, że 12 lipca 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, które regulować będą zagadnienia związane ze stosowaniem nieuczciwych praktyk w relacjach pomiędzy dostawcami a odbiorcami produktów spożywczych i rolnych.

Prezes UOKiK zyska możliwość wszczynania - przy spełnieniu wskazanych w ustawie warunków - postępowań w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej, tj. gdy istnieje między dostawcą a odbiorcą znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym i jednocześnie słabsza ze stron nie ma wystarczających możliwości sprzedaży lub kupna produktów rolnych lub spożywczych od innych przedsiębiorców.

Prezes UOKiK będzie mógł podjąć działania także wtedy, gdy nieuczciwe zachowania przedsiębiorcy nie będą wynikać z praktyk ograniczających konkurencję rozumianych jako nadużywanie pozycji dominującej lub antykonkurencyjne porozumienie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu