Plantatorzy Suedzucker mogą składać zawiadomienia do UOKiK dopiero w lipcu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@agropolska.pl
19-02-2017,7:50 Aktualizacja: 21-02-2017,16:55
A A A

Od 12 lipca plantatorzy buraków cukrowych będą mogli zgłaszać prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienia dotyczące podejrzenia stosowania wobec nich praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową przez koncern Suedzucker.

W tym dniu zaczną bowiem obowiązywać przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. 2017, poz. 67). Art. 41 ustawy, który zaczął obowiązywać od 12 lutego dotyczy działań podejmowanych przez ARR.

skup buraka, burak cukrowy, cena buraka, władysław kosiniak-kamysz, bogdan zioła

PSL: umowy kontraktacyjne na buraki muszą być godne

Umowy kontraktacyjne na buraki cukrowe muszą być godne i gwarantować zwrot kosztów produkcji - ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. W najbliższym tygodniu będzie oczekiwać efektów zapewnień kanclerz Niemiec Angeli Merkel o...
Jednak nie wszyscy plantatorzy będą mogli złożyć takie zawiadomienie, tylko ci więksi. Z wyjaśnień uzyskanych w UOKiK wynika bowiem, że przepisy nowej regulacji mają zastosowanie jedynie do umów, które spełniają łącznie dwa wymogi.

Pierwszy z nich dotyczy łącznej wartości obrotów między nabywcą a dostawcą, musi ona przekraczać 50 tys. zł w roku wszczęcia postępowania w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową lub w którymkolwiek z dwóch lat poprzedzających rok wszczęcia postępowania.

Natomiast drugie kryterium dotyczy obrotu podmiotu, który stosował nieuczciwą praktykę. Obrót ten musi przekraczać 100 mln w roku poprzedzającym rok wszczęcia postępowania. W przypadku, gdy dany podmiot należy do grupy kapitałowej, wskazana wysokość obrotu dotyczy całej grupy kapitałowej.

Protest, plantatorzy, Suedzucker, Warszawa

Plantatorzy z Suedzucker liczą na pomoc kanclerz Niemiec

Kanclerz Angela Merkel wyraziła zainteresowanie sytuacją polskich plantatorów w koncernie Suedzucker  – potwierdził w rozmowie z multiportalem agropolska.pl attache prasowy Ambasady Niemiec w Warszawie Lucas Wasielewski. Obiecał...
Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi może zgłosić Prezesowi UOKiK tylko przedsiębiorca (rolnik), który podejrzewa stosowanie takich praktyk wobec siebie.

Zgodnie z ustawą nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej polega w szczególności na:

1) nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub zagrożeniu rozwiązaniem umowy;

2) przyznaniu wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia;

3) uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;

4) nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze.

W przypadku umowy kontraktacyjnej Suedzucker można mieć zastrzeżenia do tego ostatniego punktu, gdyż ostateczne rozliczenie za buraki ma nastąpić do końca czerwca 2018 r.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu