Interwencja ANR zapobiegła wyprowadzeniu akcji KSC na Cypr

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@agropolska.pl
21-02-2017,17:40 Aktualizacja: 21-02-2017,18:43
A A A

Agencja Nieruchomości Rolnych skorzystała z prawa pierwokupu akcji Krajowej Spółki Cukrowej oferowanych przez dwie firmy z Białej Podlaskiej spółce zarejestrowanej na Cyprze.

Zdaniem ekspertów z branży próba wyprowadzenia akcji na Cypr mogła mieć na celu późniejsze jej odsprzedanie zagranicznemu inwestorowi.

Najprawdopodobniej mogło chodzić o jednego z niemieckich producentów cukru.

30 grudnia 2016 r. spółka LEO z Białej Podlaskiej zawarła ze spółką INBAP Cyprus Limited w Larnace warunkową umowę sprzedaży 18 599 806 akcji za sumę 13 652 257,60 zł. W tym samym dniu inna spółka z Białej Podlaskiej - INWESTOR zawarła podobną umowę z tym samym nabywcą na sprzedaż 32 881 542 akcji KSC za kwotę 25 976 418,18 zł.

plantatorzy, Cukrownia Strzyżów

Plantatorzy Suedzucker mogą składać zawiadomienia do UOKiK dopiero w lipcu

Od 12 lipca plantatorzy buraków cukrowych będą mogli zgłaszać prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienia dotyczące podejrzenia stosowania wobec nich praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową przez...

Prezesem zarządu obu spółek jest Renata Paczóska, a obie spółki są zarejestrowane pod tym samym adresem.

Doskonale pamiętam jak w przeszłości spółka INWESTOR organizowała na Zamojszczyźnie spotkania, na których skupowała akcje KSC. Podobne akcje organizowała w całym kraju.

Za jedną akcję spółka INWESTOR płaciła wtedy 0,40 zł a nawet 0,33 zł. Teraz dostała od ANR dwa razy więcej.  

Akcja musiała skończyć się dużym sukcesem skoro udało się zebrać obu spółkom ponad 51 mln akcji. Stanowi to prawie 5,2 proc. wszystkich akcji spółki, a około jednej czwartej będących w posiadaniu uprawionych pracowników i plantatorów oraz ich spadkobierców.

W ubiegłym tygodniu skontaktowaliśmy się ze spółką INWESTOR z prośbą o komentarz w sprawie decyzji ANR. Poprosiliśmy też o odpowiedź na pytanie: co było celem sprzedaży akcji KSC?

Mimo że polecono nam przesłanie pytań, do dziś nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi. Wczoraj ponowiliśmy prośbę z podobnym skutkiem. Znowu poproszono nas o przesłanie pytań, na które ponownie nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Cukrownia Strzyżów

Zdecydowane „NIE” plantatorów Cukrowni Strzyżów dla warunków kontraktacji

Bardzo burzliwy przebieg miało wczorajsze spotkanie w Hrubieszowie plantatorów Cukrowni Strzyżów z przedstawicielami spółki Suedzucker. Zdecydowana większość rolników po raz pierwszy poznała warunki kontraktacji,...

Interwencja ANR był możliwa po wejściu w życie 30 kwietnia 2016 roku art. 3a ust. 1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy zbycie akcji KSC dokonane od 30 kwietnia 2016 roku niezgodnie z przepisami ww. ustawy jest nieważne. Prawo pierwokupu nie dotyczy transakcji na rzecz osób bliskich.

W przypadku zbycia akcji od 30 kwietnia 2016 roku procedura związana z dokonaniem zmiany wpisu w księdze akcyjnej KSC przedstawia się następująco:

  • strony zawierają umowę warunkową sprzedaży akcji;
  • zbywający zawiadamia ANR o zawarciu umowy warunkowej sprzedaży akcji;
  • ANR składa oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu akcji spółki lub oświadcza o niekorzystaniu z przysługującego jej prawa.

Jeśli ANR nie skorzysta z prawa pierwokupu, nabywca akcji składa wniosek o zmianę wpisu w księdze akcyjnej KSC, do wniosku dołącza się umowę warunkową sprzedaży akcji oraz oświadczenie ANR o niekorzystaniu z prawa pierwokupu akcji.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu