Dokarmianie dolistne buraka cukrowego krzemem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@agropolska.pl
30-05-2016,9:10 Aktualizacja: 30-05-2016,10:10
A A A

Na doświadczeniu z burakami cukrowymi, które prowadzę wspólnie z Witoldem Ferensem w Sahryniu na Zamojszczyźnie zdecydowana większość roślin osiągnęła fazę 6 liści (BBCH 16). Dlatego 27 maja wykonano pierwszy oprysk nawozami zawierającymi krzem (Si).

W tym roku testuję nawozy czterech różnych producentów, z czego trzy mają postać płynną, a jeden stałą:

 • Actisil (28 g CaO/l, 13 g SiO2/l, cholina);
 • Agriker Silicium (207 g SiO2/l, 85 g K2O/l);
 • Herbagreen Z20 (30,7 proc. CaO, 27,8 proc. SiO2, 2,1 proc. Fe, 1,6 proc. MgO, 0,6 proc. K2O, 0,4 proc. SO3, 0,21 proc. Na, 0,2 proc. P2O5, 0,002 proc. Zn);
 • Optysil (200 g SiO2/l, 25 g Fe/l).

buraki_cukrowe

Krzemem zwalczysz stres i podniesiesz plon

Nowym elementem w nawożeniu buraków cukrowych jest dokarmianie dolistne krzemem (Si). Już w latach 30. ubiegłego wieku naukowcy stwierdzili, że jest to pierwiastek, który jest niezbędny dla prawidłowego wzrostu wielu gatunków...

Każdy nawóz jest stosowany w trzech wariantach:

 • pierwszy oprysk w fazie 6 liści;
 • pierwszy oprysk w fazie 6 liści, drugi 7 dni później;
 • pierwszy oprysk w fazie 6 liści, drugi 7 dni później a trzeci 14 dni później.

W każdym z zabiegów dawki nawozu są identyczne i wynoszą:

 • Actisil – 0,5 l/ha;
 • Agriker Silicium – 0,5 l/ha;
 • Herbagreen Z20 – 1 kg/ha;
 • Optysil – 0,5 l/ha.

Dawka wody za każdym razem wynosi 250 l/ha. Opryski wykonywane są opryskiwaczem Krukowiak Apollo 1000 l.

Efekty działania nawozów porównywane są z wariantem kontrolnym (bez dokarmiania dolistnego krzemem). Łącznie ocenianych jest 13 wariantów doświadczalnych.

W dniu przed każdym opryskiem wykonywane są pomiary istotnych parametrów fizjologicznych roślin, takich jak:

 • NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji;
 • absorpcja fotosyntetycznie czynnej radiacji (PAR – Photosynthetically active radiation), czyli promieniowania słonecznego, które jest wykorzystywane przez rośliny w procesie fotosyntezy (długość fali 400-700 nm);
 • LAI (Leaf Area Index) – wskaźnik pokrycia liściowego, który jest stosunkiem powierzchni liści roślin do powierzchni pola.

Zwróć uwagę na krzem

Krzem (Si) dotychczas stosowany był dość powszechnie w uprawach sadowniczych i warzywniczych. Teraz jednak zaczyna zdobywać uznanie także w uprawie roślin rolniczych. Można powiedzieć, że jest to swoisty powrót do krzemu, bowiem już w 1939...

Pomiary wskaźnika NDVI wykonywane są za pomocą ręcznego czujnika GreenSeeker Handheld Crop Sensor Base Kit wypożyczanego przez firmę Polski Farmer. Natomiast absorpcję PAR i określanym na tej podstawie wskaźnikiem LAI przeprowadza się za pomocą sondy AccuPAR LP-80 firmy Decagon. Czwarty pomiar zostanie wykonany 7 dni po trzecim oprysku.

Oczywiście podczas zbioru zostanie określony plon korzeni i liści na każdym z poletek. Z każdego poletka pobierze się próby korzeni celem określenia ich jakości (zawartość sacharozy, K, Na i N-α-aminowego). Próby korzeni przewozi się do Stacji Hodowli Roślin Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Śmiłowie, gdzie przerabiane są na miazgę. Uzyskana miazga zostaje przetransportowana do Straszkowa, gdzie przeprowadza się ocenę jakości korzeni technologicznej na automatycznej linii Venema. Na podstawie uzyskanych wyników wylicza się plon biologiczny i technologiczny cukru.

Z każdego poletka pobiera się także próby liści i korzeni celem określenia składu chemicznego. Wysuszony materiał roślinny przewozi się do laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie-Wesołej, gdzie oznaczana jest zawartość makroelementów (N, P, K, Mg i Ca), a także do laboratorium Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie celem określa zawartości krzemu.

Wszystkich zainteresowanych problematyką dokarmiania dolistnego krzemem zapraszam do odwiedzenia doświadczenia w Sahryniu.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu