Zwróć uwagę na krzem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: DR INŻ. ARKADIUSZ ARTYSZAK | REDAKCJA@AGROPOLSKA.PL
01-06-2015,10:45 Aktualizacja: 01-06-2015,10:56
A A A

Krzem (Si) dotychczas stosowany był dość powszechnie w uprawach sadowniczych i warzywniczych. Teraz jednak zaczyna zdobywać uznanie także w uprawie roślin rolniczych.

Można powiedzieć, że jest to swoisty powrót do krzemu, bowiem już w 1939 r. ukazała się publikacja z wynikami badań nad dokarmianiem dolistnym krzemem buraków cukrowych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, które dowiodły, że jest to składnik pokarmowy niezbędny do prawidłowego ich wzrostu.    

Na rynku znajduje się kilka nawozów zawierających krzem. Herbagren Basic i Herbagren Z20 mają postać stałą, a Actisil i Optysil - płynną. Nawozy stałe uzyskuje się przez odpowiednio drobne zmielenie skał morskich.

Nie rozpuszczają się w wodzie, tylko tworzą w niej zawiesinę. Oprócz krzemu zawierają także makroelementy, przede wszystkim wapń (Ca) w formie węglanu wapnia (CaCO3). Węglan po dostaniu się do aparatu szparkowego liścia rozpada się na tlenek wapnia (CaO) i dwutlenek węgla (CO2). Zwiększona koncentracja dwutlenku węgla zwiększa wydajność fotosyntezy.

Nawozy płynne zawierają głównie krzem i są wygodniejsze w stosowaniu, gdyż łatwo rozpuszczają się w wodzie.    

Tabela. Przykłady nawozów krzemowych

Nawóz

Skład

Zalecenia stosowania

Actisil

Ca – 20 g/l, Si – 60 g/l + cholina

0,5–1 l/ha w jednym oprysku. Liczba oprysków w zależności od uprawy, kondycji roślin i warunków pogodowych (niższe dawki stosować w przypadku planowanej większej liczby oprysków nawozem)

Herbagreen Basic

CaO – 36,7%, SiO2 – 17%, Fe2O3 – 3,4%, MgO – 2,4%, K2O – 0,7%, Na2O – 0,5%, TiO2 – 0,5%, SO3 – 0,4%, P2O5 – 0,2%, MnO – 0,1%, śladowe ilości B, Co, Cu i Zn

W przypadku wystąpienia stresu stosować interwencyjnie 3–4 razy w odstępach 3-dniowych, w dawce 0,5 kg/ha

Herbagreen Z20

CaO – 30,7%, SiO2 – 27,8%, Fe – 2,1%, MgO – 1,6%, K2O – 0,6%, P2O5 – 0,2%, S – 0,1%

2–3 zabiegi po 1–1,5 kg/ha począwszy od 4–6 liści właściwych

Optysil

SiO2 – 200 g/l, Fe – 24 g/l

2–5 zabiegów, stosując 0,5 l nawozu w 200–300 l wody na ha. Stosować w okresach krytycznych dla rozwoju i wzrostu roślin, co 10–14 dni. W celu poprawy pobierania przez rośliny fosforu z gleby nawóz stosować 2–3- krotnie co 5–7 dni. Dla złagodzenia efektów suszy należy wykonać co najmniej 1 zabieg przed wystąpieniem pierwszych symptomów niedoboru wody, nawożenie należy kontynuować wykonując 1–3 kolejne zabiegi co 5–7 dni. W przypadku stosowania Optysilu łącznie z innymi nawozami dolistnymi przed sporządzeniem roztworu roboczego wskazane jest wykonanie próby mieszalności

Źródło: opracowanie własne na podstawie etykiet producentów 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj