Będą sprawdzać zawartość cukru

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
09-11-2020,8:55 Aktualizacja: 27-11-2020,13:40
A A A

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. i Rada Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A. 6 listopada 2020 r. ustaliły, że producent cukru przeprowadzi badania sprawdzające polaryzację buraków cukrowych dostarczanych przez plantatorów w roku gospodarczym 2020/21 w niezależnym laboratorium. Badanie sprawdzające polaryzację buraków cukrowych przeprowadzone będzie z udziałem przedstawiciela Związków Plantatorów (20 prób w każdym Oddziale).

Poza tym producent cukru przedstawił propozycję premii lojalnościowej dla Plantatorów w wysokości 1 euro netto za tonę fizyczną buraków kontraktowanych dostarczonych w kampanii 2020/2021, w przypadku zawarcia umowy kontraktacji buraków cukrowych na dostawy w kampanii cukrowniczej w roku gospodarczym 2021/2022. Wypłata premii nastąpi w terminie 14 dni od podpisania umowy na dostawy na rok 2021. Rada Związków zaakceptowała propozycję.

burak cukrowy, pole, studenci WRiB, Witold Ferens, Sahryń

Jedenasty sezon doświadczeń z krzemem zakończony. Czas na podsumowanie

W tym roku w Sahryniu na Zamojszczyźnie sprawdzano skuteczność kilku nawozów dolistnych zawierających krzem stosowanych w różnych kombinacjach różniących się liczbą zabiegów i terminem stosowania. Wyniki uzyskane z ponad...

Związki Plantatorów przedstawiły propozycję ceny buraków kontraktowanych w umowie kontraktacji buraków cukrowych na dostawy w kampanii cukrowniczej w roku gospodarczym 2021/2022 o zawartości cukru 16 proc. w wysokości nie mniej niż równowartość 28 euro netto za tonę. Zarząd KSC S.A. nie zaakceptował tej propozycji. Negocjacje będą kontynuowane. Producent cukru i Rada Związków Plantatorów przystąpią też do prac dotyczących aktualizacji instrukcji odbioru buraków cukrowych.

Komentarz

Od kilkunastu lat laboratorium Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego (KHBC) w Straszkowie oznacza jakość technologiczną korzeni buraka cukrowego z doświadczeń, które prowadzę na Zamojszczyźnie. Obejmuje ona zawartość cukru i składników melasotwórczych (azot-alfa-aminowy, jony potasu i sodu). Doświadczenia są zlokalizowane na plantacji, z której buraki po wykopaniu odwożone są do cukrowni a zawartość cukru jest oznaczana przed przerobem w laboratorium producenta cukru. Zawartość cukru oznaczana w KHBC zawsze była wyższa niż w cukrowni i to niezależnie od producenta cukru. Porównanie takie jest uprawnione w przypadku, gdy zbiór doświadczeń od zbioru z plantacji dzielił krótki odstęp czasu. Gdy oba terminy dzielił dłuższy dystans, a dodatkowo buraki leżały na pryzmie, trudno jest takie wyniki rzetelnie porównać.

kombajn do buraków, buraki, pole, Sahryń,

Buraki w Sahryniu zebrane. Jakie plony?

W gospodarstwie Witolda Ferensa w Sahryniu (powiat hrubieszowski), w którym od 2010 r. prowadzę doświadczenia z aplikacją dolistną krzemu tegoroczne plony korzeni buraka cukrowego wyniosły 62 t z 1 ha, a zawartość cukru 14,3 proc. Niska...

Podam dwa przykłady:

Rok 2016

  • zbiór doświadczeń 23 września, średnia ze 128 prób w KHBC – 21,3 proc.;
  • zbiór plantacji kombajnem 26 września, buraki odebrane przez cukrownię 1 października, wynik z cukrowni A – 18,3 proc.

Rok 2020

  • zbiór doświadczeń 25 września, średnia ze 120 próbek w KHBC – 15,8 proc.;
  • zbiór plantacji kombajnem 8 października, buraki odebrane przez cukrownię zostały tego samego dnia, wynik z cukrowni B – 14,3 proc.

Co może być przyczyną takich różnic? Być może powodem takiej sytuacji jest niższa jakość sprzętu używanego do przeprowadzania oznaczeń w laboratoriach cukrowni niż w KHBC. Dobrze, że wreszcie zajęto się tym problemem. Trzeba wszystko zrobić, aby ocena jakości technologicznej surowca była jak najbardziej wiarygodna.

Jeszcze jedna kwestia. Gdy nie było pandemii, to w ramach ćwiczeń ze Standaryzacji płodów rolnych jeździliśmy ze studentami kierunku Rolnictwo na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW do Cukrowni Glinojeck. W laboratorium przy ocenie zanieczyszczeń i jakości technologicznej korzeni zawsze był obecny przedstawiciel plantatorów.    

płatność do uprawy buraka cukrowego, kurs euro do rozliczeń za buraki cukrowe, KZPBC, KSC,

Znane są kursy euro przyjmowane do rozliczeń za buraki cukrowe

Rozwiązania przyjęte przez plantatorów i producentów cukru do przeliczania ceny buraków z euro na złotówki wykorzystują kursy ogłaszane przez Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski lub agencję Bloomberg.  ...
Stanowisko KHBC

Jakiekolwiek analizy zawartości cukru w korzeniach buraka robione w Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego sp. z o.o., przeprowadzone dla dr hab. Arkadiusza Artyszaka, nie mogą służyć za próby porównawcze w stosunku do wyników uzyskiwanych w cukrowniach, z uwagi na zasadnicze różnice metodologiczne, a mianowicie:
 
  •  przesłane do nas próby korzeni z pewnością nie są tożsame z próbą pobraną w cukrowni;
  •  przesłane do nas próby, jak zostaliśmy zapewnieni, pochodzą z doświadczeń nawozowych, w związku z czym naturalnym jest, że mogą zawierać więcej cukru w stosunku do pola produkcyjnego;
  •  miazga pobrana w cukrowni jest badana w chwili jej pobrania, natomiast miazga pobrana w KHBC jest poddawana mrożeniu. Na skutek pękania ścian komórkowych podczas mrożenia, uwalnia się więcej cukru (szacunkowo około 0,6-0,7%). Mrożenie miazgi w KHBC może trwać nawet do 2 tygodni do czasu jej analizy. 
 
W związku z powyższym podkreślamy, że porównywanie wyników analiz prowadzonych w cukrowniach i KHBC nie jest obiektywne i nie może służyć do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do cukrowni.
 
  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj