Pestycydy pod lupą. Były nieprawidłowości

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-07-2022,10:30 Aktualizacja: 06-07-2022,13:05
A A A

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa podała wyniki ubiegłorocznych kontroli laboratoryjnych środków ochrony roślin. Stwierdzono nieprawidłowości.

PIORiN poskreśla, że nadrzędnym celem badań laboratoryjnych środków ochrony roślin jest minimalizacja ryzyka związanego ze stosowaniem preparatów o obniżonej, bądź złej jakości.

Aby zabezpieczyć użytkowników pestycydów przed ewentualnymi ujemnymi skutkami niewłaściwej ich jakości, prowadzona kontrola jest ukierunkowana na prewencję, czyli skuteczne wykrywanie możliwie dużej liczby nieprawidłowości w sprzedawanych preparatach, jak i monitoring mający na celu uzyskanie obrazu krajowej sytuacji w zakresie jakości wprowadzanych do obrotu środków.

PIORiN, środki ochrony roślin, pestycydy, MRiRW

Lewe pestycydy wciąż w obrocie. PIORiN i policja w akcji

Składowisko nielegalnych środków ochrony roślin zlikwidowali przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku wspólnie z policjantami. Działania połączonych służb odbyły się na terenie...

"Zgodnie z opracowanym harmonogramem, rokrocznie pobierane są próbki środków do badań laboratoryjnych. Oprócz kontroli planowanej, realizuje się również kontrolę interwencyjną, która obejmuje pobór próbek ze środków ochrony roślin, w stosunku do których zaistniało podejrzenie co do nieoryginalności lub niewłaściwej jakości. Ponadto pobór próbek środków ochrony roślin odbywa się w ramach współdziałania PIORiN z organami ścigania oraz Krajową Administracją Skarbową" - wskazuje Inspekcja.

Jak podkreśla, w trakcie prowadzonych badań określane są podstawowe parametry jakościowe środków ochrony roślin, tj. zawartość substancji czynnych, zawartość istotnych zanieczyszczeń, właściwości fizyko-chemiczne oraz w wymaganych przypadkach, inne parametry jakościowe.

Sprawdzana jest również zgodność uzyskanych wyników oznaczeń z wymaganiami określonym w procesie rejestracji środków ochrony roślin.

"W sytuacji stwierdzenia w handlu środków ochrony roślin o niewłaściwej jakości, są wycofywane z obrotu. Jednocześnie w przypadku negatywnych wyników analiz laboratoryjnych przeprowadzonych na potrzeby kontroli składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin, kontrolowane podmioty w drodze decyzji są obowiązane do uiszczenia opłaty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzenia tych analiz" - przekazuje PIORiN.

W 2021 r. kontrola laboratoryjna objęła 311 próbek środków ochrony roślin, w tym 268 podstawowych oraz 43 interwencyjne. W kontroli podstawowej wszystkie próbki były zgodne, a w interwencyjnej w 25 stwierdzono nieprawidłowości. Dotyczyły głównie nielegalnych środków ochrony roślin oferowanych w sprzedaży obnośnej na targowiskach.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu