Trzeci raz z azotem w życie heterozyjnym

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: DR INŻ. ARKADIUSZ ARTYSZAK | REDAKCJA@AGROPOLSKA.PL
12-05-2015,19:30 Aktualizacja: 12-05-2015,19:45
A A A

Faza liścia flagowego - widoczne pierwsze ości (BBCH 39-49) to optymalny termin zastosowania ostatniej dawki azotu w intensywnych odmianach mieszańcowych żyta ozimego. Zalecana dawka azotu w tym okresie wynosi 30-40 kg N/ha.

Większe dawki azotu są niekorzystne, bo powodują nadmierny wzrost zawartości białka w ziarnie, co obniża jakość wypiekową chleba.

Natomiast niedostateczne nawożenie azotem obniża plon ziarna, jego wyrównanie i gęstość. Jest to spowodowane zmniejszeniem masy 1000 ziaren. Trzeba pamiętać, że żyto do wytworzenia 1 tony ziarna wraz z odpowiednim plonem słomy potrzebuje pobrać 21 kg N.     

Azot w trzecim terminie powinno stosować się przede wszystkim w formie mocznika. Nie powinno się go jednak używać na glebach silnie zakwaszonych, a tych u nas nie brakuje.

W takiej sytuacji można zastosować nawozy zawierające azot w formie azotanowej. W przyszłości należy jednak unikać takiej sytuacji i nie dopuszczać do nadmiernej obniżki pH gleby.

Poleć
Udostępnij