Przechowywanie nawozów saletrzanych. Takie są teraz wymogi

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-05-2023,13:10 Aktualizacja: 25-05-2023,13:12
A A A

Prezes Zarządu Grupy Azoty Marcin Kowalczyk poinformował w odpowiedzi na wystąpienie samorządu rolniczego, że karta charakterystyki saletry amonowej została zmieniona.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 27 kwietnia do szefa Grupy Azoty o wydanie osobnej instrukcji przechowywania nawozów przeznaczonych do stosowania w rolnictwie, która w sposób skrócony przedstawi wymagania dotyczące przechowywania nawozów saletrzanych. Postulował dostosowanie jej do potrzeb i realnych możliwości przeciętnych rolników, w tym dopuszczenie przechowywania saletry amonowej na zewnątrz, na paletach, pod okrywą z plandeki.

przechowywanie nawozów, lubelska izba rolnicza, kontrole, saletra amonowa, azotan amonowy

Wymogi rosną, kontroli przybywa. Przechowywanie nawozów jest coraz trudniejsze

Reagując na coraz liczniejsze sygnały od rolników w tej sprawie, Lubelska Izba Rolnicza interweniuje w sprawie ujednolicenia i złagodzenia warunków przechowywania saletry amonowej i innych nawozów zawierających azotan amonowy...

„Rolnicy kupują nawozy większymi partiami w okresie poprzedzającym ich zastosowanie i przechowują je na terenie gospodarstwa. Nawozy stosowane są w podzielonych dawkach w zależności od fazy rozwojowej roślin uprawnych. Bardzo trudne jest spełnienie wymogów określonych w obecnych instrukcjach przechowywania, tj. w czystych, suchych i wentylowanych budynkach” – czytamy w wystąpieniu KRIR (w całości jest tutaj).

Takie są wymogi

W odpowiedzi (w całości tutaj) Grupa Azoty wskazuje, że po zmianie zapisów w Karcie Charakterystyki Pulan (saletrę amonową) należy przechowywać tak:

Wymagania względem miejsca:

- Przy składowaniu nawóz należy zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci. Przechowywać na podłożu wykonanym z niepalnych materiałów, na suchej, gładkiej powierzchni pozbawionej kanałów, dziur i zagłębień, gdzie mogłoby dojść do uwięzienia stopionego produktu. Dozwolone jest stosowanie palet drewnianych jako podstaw, w nienagannym stanie, niezanieczyszczonych produktami ropopochodnymi, azotanem amonu.

- Nie przekraczać masy 300 t produktu w stosie. Stosy powinny być oddzielone od siebie, ścian, dachu, źródeł ciepła na odległość minimum 1 m. Zapewnić dojazd pojazdu do każdego stosu.

- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ogrzewaniem powyżej 30 st. C.

Składowanie:

- Nawóz w opakowaniach jednostkowych 30 kg przechowywać w stosach złożonych najwyżej z dwóch palet (składających się maks. z 8 warstw każda) oddzielonych odpowiednią przekładką zapobiegającą zsuwaniu palety i uszkodzeniom mechanicznym opakowań.

- Dopuszcza się krótkotrwałe składowanie 3 warstw opakowań elastycznych typu big-bag o masie nie przekraczającej 600 kg maksymalnie do 6-ciu miesięcy, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w Karcie Charakterystyki. Po tym czasie należy zmienić obciążenie ograniczając liczbę warstw big-bagów do 2 sztuk.

grupa azoty, wyniki, strata, nawozy

Grupa Azoty na ogromnym minusie. Rolnicy kupili znacznie mniej nawozów

W I kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 895 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 401 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 10,3 proc. – podał...

Inne wytyczne:

- Nie składować azotanu amonu razem z materiałami wymienionymi w punkcie 10.5.

- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni oraz źródeł zapłonu.

- Nie składować z innymi nawozami niż saletrzane.

- Dostęp do wszystkich miejsc składowania powinien być dozwolony wyłącznie dla osób upoważnionych.

Bezpiecznie dla siebie i otoczenia

„Grupa Azoty stawia sobie za cel dostarczenie do każdego podmiotu, który przechowuje nawóz rzetelnej i wyczerpującej względy bezpieczeństwa informacji. Zdajemy sobie sprawę, iż spełniając wymogi regulacyjne, Karta Charakterystyki Pulan jest obszernym dokumentem, dlatego też pragniemy zauważyć, że warunki przechowywania są określone zawsze w sekcji 7. Informacja zawarta w tym rozdziale pozwala każdemu na bezpieczne dla siebie i otoczenia przechowywanie nawozu azotowego Pulan” – pokreślono w odpowiedzi chemicznego koncernu.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu