Dobrze pobrać próbki gleby do badań

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
08-07-2018,13:25 Aktualizacja: 08-07-2018,13:26
A A A

Trwa zbiór rzepaku ozimego, a w części gospodarstw także zbóż ozimych. To najlepsza pora do pobrania próbek gleby do oceny odczynu i jej zasobności w makro- i mikroelementy.

Wyniki analizy pozwolą prawidłowo określić dawki nawozów. By było to możliwe, to niezbędne jest prawidłowe pobranie próbek, bo od tego zależy wiarygodność uzyskanych wyników.  Próbka ogólna, którą zawozi się do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej waży zaledwie 0,5 kg a może reprezentować nawet 4 ha. Powstaje zaś przez zmieszanie 20 tzw. próbek pierwotnych.

Próbki najlepiej jest pobierać laską Egnera z warstwy 0-20 cm. W celu prawidłowego pobrania próbek należy laskę ustawić pionowo do powierzchni gleby i wcisnąć do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej). Następnie należy wykonać pełny obrót i wyjąć laskę, a zawartość zasobnika przenieść do pojemnika skrobaczki. Pobrane próbki pierwotne należy wymieszać (np. w wiadrze) i napełnić woreczek lub kartonik.

gleba, liście buraków, łopata

Przyczyny i skutki zakwaszania gleb

Zakwaszanie gleb związane jest z głównie z negatywnym wpływem klimatu, w którym występuje przewaga opadów nad parowaniem. Powoduje to ciągłe przemieszczanie składników pokarmowych, przede wszystkim związków...

Jeśli rolnik nie ma laski glebowej, wówczas może do pobrania próbek gleby wykorzystać np. szpadel.

Podczas pobierania próbek należy po polu poruszać się po jego przekątnej lub zygzakiem. Powinno się unikać pobieranie próbek zarówno gdy gleba jest zbyt wilgotna, jak też i nadmiernie przesuszona. Nie powinno się pobierać próbek z obrzeży pól (do 5 m) oraz w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu.

Opakowania próbek powinny być czyste, trwałe, zabezpieczające przed wpływem czynników zewnętrznych i zmianą jakości próbki oraz przed mieszaniem się próbek. Próbka gleby o naturalnej wilgotności nie powinna zawierać resztek roślinnych, kamieni, kawałków szkła itp. Każda próbka powinna być czytelnie oznakowana. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność oznaczeń zawartych na opakowaniu próbki z jej odpowiednikiem na szkicu pola. Próbki najlepiej jest opisać numerami ewidencyjnymi działek, z których zostały pobrane.

Oznakowane próbki wraz z opisanym szkicem gospodarstwa, należy dokładnie zapakować i dostarczyć najlepiej samemu do stacji. Pozwala to uniknąć ewentualnych nieporozumień z oznaczeniem próbek, a także przyspieszy wykonanie analiz. Próbki są kierowane do badań dopiero po uiszczeniu opłaty. Wyniki analiz przesyłane są e-mailem.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement