Azot na kukurydzę (pogłównie)

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak
16-05-2014,12:30 Aktualizacja: 14-11-2014,12:35
A A A

Na plonowanie kukurydzy duży wpływ wywiera umiejętne i dostatecznie intensywne nawożenie azotem. Na wytworzenie tony ziarna wraz z odpowiednim plonem słomy kukurydza musi pobrać 28 kg azotu, a przy uprawie na kiszonkę - 31 kg azotu na 10 ton świeżej masy.

Nawożenie pogłówne kukurydzy azotem stosuje się najczęściej w dwóch terminach: pierwszą i mniejszą część w fazie 4 liści (BBCH 14), a pozostałą maksymalnie późno, bo największe zapotrzebowanie na ten składnik rośliny wykazują przed kwitnieniem i podczas wytwarzania kolb. Problematyczny jest jednak opóźniony wjazd ciągnikiem z rozsiewaczem na plantację. Ze względu na specyficzną budowę liści kukurydzy (tworzenie lejków) jednym stałym nawozem azotowym, który może być stosowany pogłównie do nawożenia tej rośliny jest mocznik, który zawiera azot w formie amidowej, a jego roztwór nie ma tak silnych właściwości parzących, jak saletry amonowej. Jednak nawet ten nawóz należy stosować tylko na suche rośliny.

W uprawie kukurydzy można pogłównie stosować także nawozy płynne RSM, pod warunkiem, że gospodarstwo dysponuje opryskiwaczem z wężami rozlewowymi i ma odpowiednie wyposażenie do przechowywania tych nawozów. Chociaż są to nawozy płynne, nie wolno stosować ich dolistnie.

Dolistnie można natomiast stosować mocznik. Aby nie poparzyć roślin trzeba przestrzegać dopuszczalnego stężenia roztworu. Bezpieczne dla roślin stężenie wodnego roztworu tego nawozu wynosi 6 proc. (6 kg nawozu w 100 l wody), co oznacza, że jednorazowo w 250 l wody na ha można dostarczyć 15 kg mocznika, czyli 6,9 kg N/ha. Stosowanie samego mocznika dolistnie jest oczywiście nieopłacalne, dlatego powinno się dodawać do roztworu siedmiowodny siarczan magnezu w stężeniu 5 proc. (5 kg nawozu w 100 l wody), który oprócz dostarczania ważnych makroelementów, dodatkowo chroni rośliny przed poparzeniami. Trzeba pamiętać, że rozpuszczaniu mocznika w roztworze towarzyszy jego silne oziębianie, a siarczanu magnezu – wręcz przeciwnie – ocieplanie.

Kukurydza jest wdzięczna na dokarmianie mikroelementami, z których najważniejszy jest cynk, a także miedź, mangan i bor. Dlatego do cieczy zawierającej mocznik i siarczan magnezu wskazany jest dodatek nawozów mikroelementowych. Wybór tych nawozów na rynku jest bardzo duży. Ważne jest, aby były to nawozy o składzie dostosowanym do potrzeb pokarmowych kukurydzy. Nie ma co kupować nawozów zawierających dużo makroelementów (NPK), bo te powinny być dostarczane w nawozach stałych, ale bogate w mikroelementy. Optymalnym terminem dokarmiania dolistnego nawozami mikroelementowymi jest faza 7 liści kukurydzy (BBCH 17).

Poleć
Udostępnij