Tylko miesiąc na wnioski o dopłaty do nasion

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-12-2019,8:05 Aktualizacja: 13-12-2019,8:10
A A A

Nie od 15 stycznia, a od 25 maja do 25 czerwca będą składane wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa określającego zasady starania się i przyznawania tych dopłat.

Jest jedna zasadnicza zmiana.

pszenica, rośliny, pole

ABC siewu zbóż

Od prawidłowego przeprowadzenia siewu w znacznym stopniu zależy stan plantacji i jej zdolność do przezimowania, a w konsekwencji późniejsze plonowanie.  Termin siewu Należy siać w terminie optymalnym dla danego rejonu. Jego dotrzymanie...

Otóż w ostatnich latach wnioski o dopłaty do nasion rolnicy składali od 15 stycznia do 25 czerwca. Potem były sumowane jeśli chodzi o powierzchnię poszczególnych upraw i do niej dopasowywane stawki dopłat w oparciu o pulę określoną w budżecie państwa.

Rada Ministrów powinna to zrobić do 30 września, a potem wydawane powinny być decyzje i wypłacane pieniądze. Trzeba jednak przypomnieć, że jeśli chodzi o ten rok, nadal stawki określone nie zostały, a pieniądze - z uwagi na wyczerpanie limitu de minimis - mają być wypłacane dopiero w 2020 roku.

W konsultowanym projekcie datę 15 stycznia zamieniono na 25 maja. Tym samym na składanie wniosków ma być zaledwie około miesiąca (do 25 czerwca). Jak podano w uzasadnieniu, większość wniosków mimo możliwości od połowy stycznia i tak była składano dopiero w czerwcu.

"Oznaczało to, że jednostki zajmujące się udzielaniem dopłat musiały od początku roku utrzymywać gotowość przyjmowania i dokonywania oceny formalnej wniosków, chociaż były one faktycznie rozpatrywane dopiero na koniec roku, po określeniu stawek dopłat. Sprawiało to wrażenie zbędnego przedłużania procedury rozpatrywania wniosków, chociaż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie miała podstaw prawnych do wcześniejszego wydawania decyzji. Zmiana terminów składania wniosków uporządkuje ten obszar" - czytamy w uzasadnieniu projektu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj