ABC siewu zbóż

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
16-09-2019,7:00 Aktualizacja: 15-09-2019,12:56
A A A

Od prawidłowego przeprowadzenia siewu w znacznym stopniu zależy stan plantacji i jej zdolność do przezimowania, a w konsekwencji późniejsze plonowanie. 

Termin siewu

Należy siać w terminie optymalnym dla danego rejonu. Jego dotrzymanie ma szczególnie silny wpływ w latach o krótkich i zimnych jesieniach. Rolnicy, którzy decydują się świadomie na opóźnianie siewu muszą brać pod uwagę nieprzewidywalności przebiegu pogody przed nastaniem pogody. Rośliny przed wejściem w okres zimowy muszą być bowiem dobrze rozkrzewione.

Gdy siew jest opóźniony, wówczas krzewienie przesuwa się na wiosnę, a pędy boczne z tego krzewienia wytwarzają mniejsze kłosy. Jest to spowodowane mniej korzystnymi dla krzewienia warunkami pogodowymi (wzrost temperatury, spadek wilgotności, szybko wydłużający się dzień). Siew w optymalnym dla danego rejonie pozwala też na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego. Jak jest to ważne nie trzeba nikogo przekonywać, szczególnie w okresach niedoboru wody.

pszenica, plantacja, Sahryń

Siać w terminie

Trwają siewy zbóż ozimych. Trzeba dołożyć starań, aby zabieg ten wykonać prawidłowo. Najważniejsze jest dotrzymanie optymalnego dla danego rejonu terminu. To najważniejszy czynnik beznakładowy czyli taki, który nie wymaga od rolnika...

Norma wysiewu

Należy dostosować się do rekomendacji hodowcy danej odmiany i przesadę w jedną lub w drugą stronę są niewskazane. Normę wysiewu należy obliczyć ze wzoru:

norma wysiewu (kg/ha) = rekomendowana przez hodowcę obsada roślin po wschodach (szt./m2) x masa 1000 ziaren (g)/zdolność kiełkowania (proc.)

Przykład:

  • rekomendowana obsada roślin po wschodach = 300 szt./m2,
  • masa 1000 ziaren = 50 g,
  • zdolność kiełkowania = 95 proc.

Ilość wysiewu =  158 kg/ha (300 x 50/95).

W przypadku opóźnionego terminu siewu obliczoną wartość należy zwiększyć o 10-15 proc. W przypadku gleb lżejszych należy wysiewać mniej ziarna niż na cięższych ze względu na mniejszą ilość dostępnej dla roślin wody. Zanim wyjedziemy na pole z siewnikiem trzeba wykonać próbę kręconą, aby sprawdzić rzeczywistą ilość wysiewu.

pszenica, wschody, gleba, szpadel

Nie zakopuj ziarna

Głębokość siewu jest bardzo ważnym parametrem siewu zbóż. Niestety, znaczna część rolników wysiewa je zbyt głęboko. W żaden sposób nie można dopuścić do "utopienia" ziarna w glebie. Ziarno siewne powinno być wysiane...

Głębokość siewu

Generalnie zboża należy siać płytko. Mniej szkodliwy jest siew zbyt płytki niż zbyt głęboki. Na glebach lekkich i bardzo lekkich głębokość siewu wynosi 3-4 cm, a na średnich i ciężkich jest o 1 cm mniejsza. Oczywiście w warunkach suszy wskazane jest zwiększenie głębokości siewu, ale nie można tu podać w przesadę, bo skutki będą odwrotne od oczekiwanych. Zbyt głęboki siew niekorzystnie wpływa na wzrost systemu korzeniowego, opóźnia wschody i zmniejsza ich równomierność.

Rozstawa rzędów

Polecana najczęściej rozstawa rzędów wynosi 12,5 cm. Stosowanie szerszej rozstawy stosowanej w uprawie bezorkowej przez część rolników stwarza korzystne warunki do wzrostu chwastów.

Kierunek siewu

Siew powinno się przeprowadzać, o ile pozwala na to kształt pola, z południa na północ. Pozwala to uzyskać lepsze doświetlenie roślin niż przy siewie ze wschodu na zachód, a w efekcie lepsze plonowanie.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE