Plonowanie odmian średnio późnych kukurydzy na ziarno w 2018 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
11-12-2018,7:15 Aktualizacja: 11-12-2018,7:47
A A A

Wśród odmian średnio późnych kukurydzy przeznaczonych na ziarno uczestniczących w badaniach PDO nie było żadnej odmiany pochodzącej z krajowej hodowli. Plon najlepszej odmiany wyniósł ponad 13 t ziarna z 1 ha. 

Przeciętny plon ziarna liczony przy wilgotności 14 proc. dla odmian średnio późnych wyniósł w 2018 roku 121,9 dt/ha i był nieco większy niż w 2017 roku (118,5 dt/ha). W 2016 roku było to 131,9 dt/ha, a w 2015 roku 78,7 dt/ha.

Wilgotność ziarna dla wzorca wyniosła tylko 19,1 proc., gdy w 2017 roku 29,8 proc., w 2016 roku 25,4 proc. i w 2015 roku 22,5 proc.

kukurydza, kombajn, pole

Dziesiątka najlepiej plonujących odmian wczesnych kukurydzy na ziarno w 2018 roku

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki badań z plonowaniem kukurydzy w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Plon ziarna odmian wczesnych był prawie taki sam jak w 2017 roku, ale było ono...

Najlepsza odmiana plonowała o 12 proc. wzorca (14,6 dt/ha) lepiej od najgorszej (tabela 1).

Tabela 1. Zróżnicowanie plonu ziarna odmian średnio późnych kukurydzy w badaniach PDO w 2018 roku

Odmiany

dt/ha

Wzorzec

121,9

Najlepsza

130,4

Najgorsza

115,8

Różnica

14,6

Źródło: COBORU 2018.

Odmiany biorące udział w doświadczeniach odznaczały się dużym zróżnicowaniem wilgotności ziarna, które dochodziło do 18 proc. wzorca (3,4 p.p.) (tabela 2).

kolba, ręka, ziarniaki kukurydzy

Najlepiej plonujące odmiany średnio wczesne kukurydzy na ziarno w 2018 roku

W pierwszej dziesiątce najlepiej plonujących odmian z tej klasy wczesności w badaniach PDO prowadzonych przez COBORU nie ma żadnej polskiej odmiany. Podobnie jest ich brak wśród wytwarzających ziarno o najmniejszej wilgotności podczas...

Tabela 2. Zróżnicowanie wilgotności ziarna odmian średnio późnych kukurydzy w badaniach PDO w 2018 roku

Odmiany

proc.

Wzorzec

19,1

Najlepsza

18,0

Najgorsza

21,4

Różnica

3,4

Źródło: COBORU 2018.

Wśród 10 badanych odmian w PDO nie było odmian krajowych; 6 z nich jest zarejestrowanych w Polsce i wpisanych do Krajowego Rejestru, a odmiany DKC3969, Chamberi CS, Surterra i RGT Conexxion pochodzą ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Rolniczych (CCA) (tabela 3).

Tabela 3. Plon ziarna odmian średnio późnych kukurydzy w badaniach PDO w 2018 roku

Lp.

Odmiana

proc. wzorca

1

ES Faraday

107

2

DKC3969

104

3

P8821

103

4

Walterinio KWS

101

5

Chamberi CS

101

6

Talentro

98

7

Surterra

98

8

Keltikus

97

9

RGT Conexxion

97

10

Codigip

95

Źródło: COBORU 2018.

Odmianą wytwarzającą najsuchsze ziarno była odmiana DKC3969 (tabela 4). Ziarno tej odmiany zawierało 18 proc. wody.

ziarno kukurydzy, ręka

Przebieg warunków pogodowych podczas uprawy kukurydzy

Sezon wegetacyjny powoli dobiega końca. W tym roku pogoda nie rozpieszczała rolników, a w niektórych regionach przysporzyła im wręcz wielu zmartwień. W warunkach klimatycznych Polski większą wiernością i stabilnością plonowania...

Tabela 4. Wilgotność ziarna odmian średnio późnych kukurydzy w badaniach PDO w 2018 roku

Lp.

Odmiana

proc. wzorca

1

DKC3969

94

2

Keltikus

95

3

P8821

96

4

Chamberi CS

96

5

RGT Conexxion

96

6

ES Faraday

98

7

Talentro

101

8

Codigip

104

9

Walterinio KWS

108

10

Surterra

112

Źródło: COBORU 2018.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement