Najlepiej plonujące odmiany średnio wczesne kukurydzy na ziarno w 2018 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
07-12-2018,6:15 Aktualizacja: 09-12-2018,8:27
A A A

W pierwszej dziesiątce najlepiej plonujących odmian z tej klasy wczesności w badaniach PDO prowadzonych przez COBORU nie ma żadnej polskiej odmiany. Podobnie jest ich brak wśród wytwarzających ziarno o najmniejszej wilgotności podczas zbioru.  W ogóle żadna odmiana średnio wczesna z krajowej hodowli nie brała udziału w doświadczeniach PDO w tym roku.   

Przeciętny plon ziarna liczony przy wilgotności 14 proc. dla odmian średnio wczesnych wyniósł w 2018 roku 120 dt/ha i był zbliżony jak rok wcześniej (119,5 dt/ha). Dwa lata wcześniej było to 128,4 dt/ha, a trzy lata temu 76,5 dt/ha.

Wilgotność ziarna dla wzorca (średnia ze wszystkich badanych odmian) wyniosła zaledwie 19,9 proc., gdy w 2017 roku 29,2 proc., w 2016 roku 24,2 proc. i w 2015 roku 21,0 proc.

kukurydza, kombajn, pole

Dziesiątka najlepiej plonujących odmian wczesnych kukurydzy na ziarno w 2018 roku

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki badań z plonowaniem kukurydzy w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Plon ziarna odmian wczesnych był prawie taki sam jak w 2017 roku, ale było ono...

Najlepsza odmiana plonowała o 17 proc. wzorca (20,4 dt/ha) lepiej od najsłabszej (tabela 1).

Tabela 1. Zróżnicowanie plonu ziarna odmian średnio wczesnych kukurydzy w badaniach PDO w 2018 roku

Odmiany

dt/ha

Wzorzec

120,0

Najlepsza

128,4

Najgorsza

108,0

Różnica

17

Źródło: COBORU 2018.

Badane odmiany charakteryzowały się sporym zróżnicowaniem wilgotności ziarna, które dochodziło do 18 proc. wzorca (3,6 p.p.) (tabela 2).

Tabela 2. Zróżnicowanie wilgotności ziarna odmian średnio wczesnych kukurydzy w badaniach PDO w 2018 roku

Odmiany

proc.

Wzorzec

19,9

Najlepsza

18,3

Najgorsza

21,9

Różnica

3,6

Źródło: COBORU 2018.

produkcja kukurydzy, kukurydza, zbiór kukurydzy, rezerwy kukurydzy, Międzynarodowa Rada Zbożowa, ukraina

Ukraina coraz ważniejszym graczem na rynku kukurydzy

Eksperci Międzynarodowej Rady Zbożowej szacują tegoroczne zbiory zbóż na Ukrainie na 64,5 mln t. To o 3,2 mln t (ponad 5 proc.) więcej niż w 2017 r. Z tego prawie połowę - 30 mln t (+5,9 mln t) ma stanowić kukurydza. Analitycy Banku BGŻ BNP...

Niestety, w pierwszej dziesiątce najwyżej plonujących odmian nie żadnej odmiany polskiej (tabela 3). Wszystkie te odmiany są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze, z wyjątkiem Farmagic i Farmfire, które są wpisane do Wspólnotowego Katalogu Odmian Rolniczych (CCA).

Tabela 3. Plon ziarna 10 najlepszych odmian średnio wczesnych kukurydzy w badaniach PDO w 2018 roku

Lp.

Odmiana

proc. wzorca

1

ES Inventive

107

2

Casandro

105

3

Plantus

105

4

P8329

103

5

Farmagic

102

6

Farmfire

102

7

Agro Polis

101

8

ES Hemingway

101

9

Figaro

101

10

SY Pandoras

101

Źródło: COBORU 2018.

ziarno kukurydzy, ręka

Przebieg warunków pogodowych podczas uprawy kukurydzy

Sezon wegetacyjny powoli dobiega końca. W tym roku pogoda nie rozpieszczała rolników, a w niektórych regionach przysporzyła im wręcz wielu zmartwień. W warunkach klimatycznych Polski większą wiernością i stabilnością plonowania...

Wśród 10 odmian wytwarzających najsuchsze ziarno nie ma też polskich odmian (tabela 4). Odmiana RGT Exxposant pochodzi z CCA.

Tabela 4. Dziesięć odmian średnio wczesnych kukurydzy wytwarzających ziarno o najmniejszej wilgotności w badaniach PDO w 2018 roku

Lp.

Odmiana

proc. wzorca

1

RGT Exxposant

92

2

ES Inventive

93

3

P8329

93

4

ES Perspective

93

5

Norico

96

6

ES Hemingway

98

7

Agro Janus

98

8

Joffrey

98

9

Perrero

98

10

Figaro

100

Źródło: COBORU 2018.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement