Plonowanie odmian średnio późnych kukurydzy na kiszonkę w 2019 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
08-12-2019,15:05 Aktualizacja: 08-12-2019,15:05
A A A

Plon ogólny suchej masy najlepszej odmiany średnio późnej kukurydzy na kiszonkę biorącej udział w doświadczeniach PDO w 2019 roku to niecałe 19 t z 1 ha. To wyraźny efekt suszy, która obniżyła plony.

W badaniach uczestniczyło 7 odmian, w tym jedna polska - SM Piast. Przeciętny plon ogólny s.m. dla odmian średnio późnych w 2019 roku to 179,1 dt/ha. Rok wcześniej było to 206,9 dt/ha, dwa lata wcześniej 204,2 dt/ha, a trzy lata wcześniej 223,3 dt/ha.

Zawartość s.m. w plonie ogólnym wynosiła odpowiednio: 34,0; 36,5; 33,4 i 36,0 proc. Najlepsza odmiana wydała większy o 8 proc. wzorca (14,3 dt/ha) plon ogólny s.m. od najgorszych (tabela 1).

kukurydza, rośliny, pole

Najlepsze odmiany średnio wczesne kukurydzy na kiszonkę w 2019 roku

Plon ogólny suchej masy najlepszej odmiany średnio wczesnej kukurydzy na kiszonkę uczestniczącej w badaniach PDO w 2019 roku to około 19 t z 1 ha.  Średni plon ogólny suchej masy (s.m.) dla odmian średnio wczesnych w 2019 r. to...

Tabela 1. Zróżnicowanie plonu ogólnego s.m. odmian średnio późnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2019 roku

Odmiany

Proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

179,1

Najlepsza

105

Najgorsza

97

Różnica

8

Źródło: COBORU 2019.

Zróżnicowanie zawartości s.m. w plonie ogólnym wyniosło 16 proc. wzorca (5,4 pp.) (tabela 2).

Tabela 2. Zróżnicowanie zawartości s.m. w plonie ogólnym odmian średnio późnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2019 roku

Odmiany

Proc. wzorca

Wzorzec, proc.

34,0

Najlepsza

105

Najgorsza

89

Różnica

16

Źródło: COBORU 2019.

Wśród 7 biorących udział w badaniach PDO odmian średnio późnych odmiany P0725 i MAS 28A nie są zarejestrowane w naszym kraju i pochodzą ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Rolniczych (CCA) (tabela 3). Zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych.

pocięta kukurydza, ręka

Plonowanie odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę w 2019 roku

Susza silnie obniżyła plonowanie odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w 2019 roku.  Średni plon ogólny suchej masy (s.m.) dla odmian wczesnych kukurydzy wyniósł w...

 Tabela 3. Plon ogólny s.m. odmian średnio późnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2019 roku

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

1

P0725 CCA

105

2

SM Piast

104

3

Hardware

101

4

Dublino

98

5

Codizouk

98

6

Walterinio KWS

97

7

MAS 28A CCA

97

Źródło: COBORU 2019.

Największą zawartością s.m. w plonie ogólnym (35,7 proc.) charakteryzowały się odmiany Dublino i Walterinio KWS (tabela 4).

Tabela 4. Zawartość s.m. w plonie ogólnym odmian średnio późnych kukurydzy w badaniach PDO w 2019 roku

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

1

Dublino

105

2

Walterinio KWS

105

3

Hardware

103

4

Codizouk

102

5

MAS 28A CCA

99

6

SM Piast

95

7

P0725 CCA

89

Źródło: COBORU 2019.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj