Plonowanie odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę w 2019 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
06-12-2019,7:15 Aktualizacja: 06-12-2019,7:47
A A A

Susza silnie obniżyła plonowanie odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w 2019 roku. 

Średni plon ogólny suchej masy (s.m.) dla odmian wczesnych kukurydzy wyniósł w 2019 r. zaledwie 167,1 dt/ha i był najmniejszy w ostatnich czterech latach. Rok wcześniej było to 201,5 dt/ha, dwa lata temu 198,5 dt/ha, a trzy lata wcześniej 208,3 dt/ha.

Zawartość s.m. w plonie ogólnym kształtowała się odpowiednio: 34,8; 35,5; 34,1 i 34,6 proc.

kukurydza, rośliny, kolby, liście

Najlepiej plonujące odmiany wczesne kukurydzy na ziarno w 2019 roku

Przeciętny plon ziarna odmian wczesnych kukurydzy w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w 2019 roku wyniósł niecałe 107 dt/ha i był najmniejszy w...

Wszystkie biorące udział w doświadczeniach cztery odmiany wczesne kukurydzy wydały identyczny plon suchej - 167,1 dt/ha. Każda z nich pochodzi z zagranicznych hodowli, jest zarejestrowana w naszym kraju i wpisana do Krajowego Rejestru.

Zróżnicowanie zawartości s.m. w plonie ogólnym wyniosło 6 proc. wzorca (2,1 pp.) (tabela 1).

Tabela 1. Zróżnicowanie zawartości s.m. w plonie ogólnym odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2019 roku

Odmiany

Proc. wzorca

Wzorzec, proc.

34,8

Najlepsza

104

Najgorsza

98

Różnica

6

                                                                           Źródło: COBORU 2019.

Odmianą odznaczającą się największą zawartością s.m. w plonie ogólnym (36,2 proc.) była odmiana KWS Salamandra (tabela 2).

kolby kukurydzy, pole, kukurydza, niebo

Najlepiej plonujące odmiany średnio wczesne kukurydzy na ziarno w 2019 roku

Plon ziarna najlepszej odmiany średnio wczesnej kukurydzy w doświadczeniach PDO w 2019 roku wyniósł 119,6 dt/ha i był o 16,6 dt/ha większy niż plonującej najniżej.   Średni plon ziarna dla wszystkich badanych odmian średnio wczesnych...

Tabela 2. Zawartość s.m. w plonie ogólnym odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2019 roku

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

1

KWS Salamandra

104

2

Astardo

99

3

Ligato

99

4

RGT Oxxford

98

Źródło: COBORU 2019.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu