Najlepsze odmiany średnio wczesne kukurydzy na kiszonkę w 2019 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
07-12-2019,8:50 Aktualizacja: 07-12-2019,13:51
A A A

Plon ogólny suchej masy najlepszej odmiany średnio wczesnej kukurydzy na kiszonkę uczestniczącej w badaniach PDO w 2019 roku to około 19 t z 1 ha. 

Średni plon ogólny suchej masy (s.m.) dla odmian średnio wczesnych w 2019 r. to 179,8 dt/ha. Rok wcześniej było to 202,8 dt/ha, w 2017 r. 201,2 dt/ha, a w 2016 r. 214,9 dt/ha.

Zawartość s.m. w plonie ogólnym kształtowała się odpowiednio na poziomie: 34,7; 35,9; 34,5 i 36,6 proc.

Najlepsza odmiana wydała większy o 13 proc. wzorca (23,4 dt/ha) plon ogólny s.m. od najgorszej (tabela 1).

pocięta kukurydza, ręka

Plonowanie odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę w 2019 roku

Susza silnie obniżyła plonowanie odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w 2019 roku.  Średni plon ogólny suchej masy (s.m.) dla odmian wczesnych kukurydzy wyniósł w...

Tabela 1. Zróżnicowanie plonu ogólnego s.m. odmian średnio wczesnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2019 roku

Odmiany

Proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

179,8

Najlepsza

106

Najgorsza

93

Różnica

13

Źródło: COBORU 2019.

Zróżnicowanie zawartości s.m. w plonie ogólnym wyniosło 14 proc. wzorca (4,9 pp.) (tabela 2).

Tabela 2. Zróżnicowanie zawartości s.m. w plonie ogólnym odmian średnio wczesnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2019 roku

Odmiany

Proc. wzorca

Wzorzec, proc.

34,7

Najlepsza

106

Najgorsza

92

Różnica

14

Źródło: COBORU 2019.

Wśród 10 najlepiej plonujących odmian w PDO znalazła się polska odmiana SM Boryna (tabela 3). Odmiany ES Skywalker, Farmagic, Farmplus i Farmfire nie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze. Są wpisane do Wspólnotowego Katalogu Odmian Rolniczych (CCA). Zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych.

kolby kukurydzy, pole, kukurydza, niebo

Najlepiej plonujące odmiany średnio wczesne kukurydzy na ziarno w 2019 roku

Plon ziarna najlepszej odmiany średnio wczesnej kukurydzy w doświadczeniach PDO w 2019 roku wyniósł 119,6 dt/ha i był o 16,6 dt/ha większy niż plonującej najniżej.   Średni plon ziarna dla wszystkich badanych odmian średnio wczesnych...

Tabela 3. Plon ogólny s.m. 10 najlepszych odmian średnio wczesnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2019 roku

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

1

ES Skywalker CCA

106

2

ES Bond

105

3

Brigado

102

4

Farmagic CCA

102

5

ES Joker

101

6

Farmplus CCA

101

7

Farmfire CCA

100

8

SM Boryna

100

9

Chicago

100

10

Bilizi

98

Źródło: COBORU 2019.

Największą zawartością s.m. w plonie ogólnym (36,8 proc.) odznaczała się odmiana Agro Janus (tabela 4). Wśród dziesięciu odmian o największej zawartości s.m. różnica zawartości s.m. dochodziła do 6 proc. wzorca (2,1 pp.). Nie było wśród nich żadnej polskiej odmiany.

kukurydza, rośliny, kolby, liście

Najlepiej plonujące odmiany wczesne kukurydzy na ziarno w 2019 roku

Przeciętny plon ziarna odmian wczesnych kukurydzy w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w 2019 roku wyniósł niecałe 107 dt/ha i był najmniejszy w...

Tabela 4. Dziesięć odmian średnio wczesnych kukurydzy na kiszonkę o największej zawartości s.m. w plonie ogólnym w badaniach PDO w 2019 roku

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

1

Agro Janus

106

2

Farmagic CCA

105

3

Farmplus CCA

103

4

MAS 20S

103

5

ES Skywalker CCA

102

6

ES Bond

102

7

Chicago

102

8

Bilizi

101

9

Farmfire CCA

100

10

SY Kardona

100

                                                                                   Źródło: COBORU 2019.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu