Plonowanie odmian średnio późnych kukurydzy na kiszonkę w 2018 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
14-12-2018,6:50 Aktualizacja: 14-12-2018,6:50
A A A

Plon ogólny suchej masy najlepszej odmiany średnio późnej kukurydzy na kiszonkę biorącej udział w doświadczeniach PDO w 2018 roku to ponad 21 t z 1 ha. W badaniach uczestniczyło 5 odmian, wszystkie zagraniczne.

Średni plon ogólny s.m. dla odmian średnio późnych w 2018 roku to 206,9 dt/ha. Rok wcześniej było to 204,2 dt/ha, w 2016 roku 223,3 dt/ha, a w 2015 roku 179,5 dt/ha.

Zawartość s.m. w plonie ogólnym wynosiła odpowiednio: 36,5; 33,4; 36,0 i 37,7 proc.

pryzma, kukurydza, folia

Plonowanie odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę w 2018 roku

Plon ogólny suchej masy najlepszej odmiany wczesnej kukurydzy na kiszonkę biorącej udział w doświadczeniach PDO w 2018 roku przekroczył 20,5 t z 1 ha.   Średni plon ogólny suchej masy (s.m.) dla odmian wczesnych wyniósł w...

Najlepsza odmiana wydała większy o 5 proc. wzorca (10,3 dt/ha) plon ogólny s.m. od najgorszej (tabela 1).

Tabela 1. Zróżnicowanie plonu ogólnego s.m. odmian średnio późnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2018 roku

Odmiany

dt/ha

Wzorzec

206,9

Najlepsza

213,1

Najgorsza

202,8

Różnica

10,3

Źródło: COBORU 2018.

Zróżnicowanie zawartości s.m. w plonie ogólnym wyniosło 4 proc. wzorca (1,4 p.p.) (tabela 2).

Tabela 2. Zróżnicowanie zawartości s.m. w plonie ogólnym odmian średnio późnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2018 roku

Odmiany

proc.

Wzorzec

36,5

Najlepsza

37,2

Najgorsza

35,8

Różnica

1,4

Źródło: COBORU 2018.

kukurydza, pole

Najlepiej plonujące odmiany średnio wczesne kukurydzy na kiszonkę w 2018 roku

Plon ogólny suchej masy najlepszej odmiany średnio wczesnej kukurydzy na kiszonkę uczestniczącej w badaniach PDO w 2018 roku to prawie 22 t z 1 ha.  Średni plon ogólny suchej masy (s.m.) dla odmian średnio wczesnych w 2018 roku...

Wśród 5 odmian średnio późnych biorących udział w badaniach PDO odmiany MAS 28A i Farmgigant nie są zarejestrowane w naszym kraju i pochodzą ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Rolniczych (CCA) (tabela 3).

Tabela 3. Plon ogólny s.m. odmian średnio późnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2018 roku

Lp.

Odmiana

proc. wzorca

1

Dublino

103

2

DS1460C

101

3

MAS 28A

100

4

Walterinio KWS

99

5

Farmgigant

98

Źródło: COBORU 2018.

Największą zawartością s.m. w plonie ogólnym (37,2 proc.) charakteryzowała się odmiana Dublino (tabela 4).

Tabela 4. Zawartość s.m. w plonie ogólnym odmian średnio późnych kukurydzy w badaniach PDO w 2018 roku

Lp.

Odmiana

proc. wzorca

1

Dublino

102

2

Walterinio KWS

101

3

Farmgigant

100

4

MAS 28A

99

5

DS1460C

98

Źródło: COBORU 2018.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj