Dokarmianie dolistne kukurydzy krzemem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
15-05-2019,9:35 Aktualizacja: 17-05-2019,13:48
A A A

Stosowanie dolistne krzemu ma korzystny wpływ na plonowanie i zdrowotność kukurydzy. Korzystne efekty stosowania tego pierwiastka zaobserwowano zarówno w uprawie na ziarno, jak też na kiszonkę.

W latach 2014-2015 specjaliści z IOR-PIB w Poznaniu oceniali wpływ stosowania stymulatora Optysil na plonowanie kukurydzy uprawianej na ziarno (Zamojska i in. 2018). Produkt stosowano w dawce 0,5 l/ha trzykrotnie w okresie wegetacji (BBCH 12-16, 18-20 i 19-39), w dwóch wariantach: samodzielnie oraz z fungicydem zawierającym jako substancje czynne piraklostrobinę i epoksykonazol w dawce 1 l/ha w stadium BBCH 39.

Sprawdź:

W 2014 r. plon ziarna po zastosowaniu samego stymulatora zwiększył się o 26,7 proc., a w kombinacji stymulator łącznie z fungicydem o 25,8 proc. w porównaniu z kontrolą (6,29 t/ha). W 2015 r. wzrost plonu ziarna wyniósł po zastosowaniu stymulatora łącznie z fungicydem 2 proc. w stosunku do kontroli (8,57 t/ha) (brak danych dla kombinacji tylko ze stymulatorem).

monitoringiem suszy upraw kukurydzy , uprawa, kukurydza

Kukurydza objęta monitoringiem suszy

Resort rolnictwa uwzględnił uwagę samorządu rolniczego dotyczącą objęcia monitoringiem suszy upraw kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę na I kategorii gleb. To dobra informacja dla sporej liczby gospodarzy. Mimo bowiem zaleceń przeciwnych, wielu...

W badaniach zaobserwowano również ograniczenie porażenia kukurydzy przez choroby grzybowe o 80-100 proc. pod wpływem zastosowania stymulatora niezależnie od tego czy był stosowany samodzielnie czy też z fungicydem.

W 2014 r. stwierdzono również znaczące ograniczenie liczebność roślin uszkodzonych przez zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową. Na kontroli takich roślin było 21 proc., po oprysku stymulatorem 9 proc., a stymulatorem i fungicydem 7 proc. Zależności te nie potwierdziły się w 2015 r., gdy na kontroli uszkodzonych było 27,1 proc. roślin, a po zastosowaniu stymulatora łącznie z fungicydem 45 proc. roślin (brak danych dla kombinacji z samym stymulatorem).

W Instytucie Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu badano również wpływ dolistnego stosowania stymulatora na zawartość dwóch mikotoksyn w ziarnie kukurydzy: deoksyniwalenolu (DON) i zearelonu (ZEA) (Ciecierski i in. 2017). Preparat stosowano w dawkach: 0,5, 1 i 2 l/ha trzykrotnie: w fazie 4. liścia (BBCH 14), w fazie 7. liścia (BBCH 17) i w fazie 9. liścia - 9. kolanka (BBCH 19-39). Zastosowane zabiegi spowodowały ograniczenie zawartości mikotoksyny DON o 82,8 proc. (przy dawce 0,5 l/ha),  o 89,0 proc. (1 l/ha) i o 90,8 proc. (2 l/ha) w stosunku do kontroli (277 μg/kg). W przypadku mikotoksyny ZEA skuteczność była jeszcze lepsza i jej zawartość zmalała odpowiednio o: 96,7; 99,1 oraz 98,4 proc. w porównaniu z wariantem bez oprysku dolistnego (173 μg/kg).  

kukurydza, pole, kombajn

Groźna stonka

Stonka kukurydziana pojawiła się w Polsce w 2005 r. w województwie podkarpackim jako organizm kwarantannowy. Status ten utrzymała do 2014 r., kiedy Komisja Europejska podjęła decyzję o wykreśleniu jej z listy organizmów podlegających...

W 2017 r. w IUNG-PIB Puławy przeprowadzono badania z nawozem Sarmin maKSi w uprawie kukurydzy na ziarno. Produkt stosowano w 3 kombinacjach: 0,5 l/ha w fazie 3.–4. liścia kukurydzy (BBCH 13-14), 0,5 l/ha w fazie 9. liścia (BBCH 19) i 2 x 0,5 l/ha w obu tych terminach. Przyrost plonu ziarna wyniósł odpowiednio: 18, 22 i 28 proc. w stosunku do kontroli (bez oprysku dolistnego krzemem).

W badaniach przeprowadzonych w IUNG-PIB w 2016 r. potwierdzono przydatność innego nawozu zawierającego krzem - Krzemian do dokarmiania dolistnego kukurydzy na kiszonkę. Produkt stosowano jednokrotnie  w dwóch dawkach: 0,5 i 0,8 l/ha w fazie 2.–6. liścia (BBCH 12-16). Plon zielonej masy kukurydzy po zastosowaniu nawozu w dawce 0,5 l/ha był większy o 14,7 proc. w stosunku do kontroli. Po zastosowaniu nawozu w dawce 0,8 l/ha plon świeżej masy był większy o 10,5 proc. niż bez oprysku krzemem. Plon suchej masy kukurydzy po użyciu produktu w mniejszej dawce był większy o 24,7 proc. w stosunku do kontroli. Po zastosowaniu nawozu w dawce 0,8 l/ha plon suchej masy był o 12,0 proc. większy niż bez oprysku krzemem.

W uprawie kukurydzy dokarmianie dolistne krzemem przeprowadza się w fazie od 2. do 8. liścia (tabela). Liczba zabiegów waha się od 1 do 4.

Tabela. Produkty polecane do dokarmiania dolistnego kukurydzy krzemem

Produkt

Zalecenia stosowania

Agriker Silicium

1-2 x 1 l/ha: od fazy 2. do 6. liścia (BBCH 12-16)

ASX Krzem plus

1-3 x 0,5 l/ha: w fazie 4.-6. liścia (BBCH 14-16), następne co 10-14 dni

Barrier Si-Ca

2 x 1 l/ha: w fazie 4.-6. liścia (BBCH 14-16); w fazie 9. liścia (BBCH 19)

Diacellite Nutri – Ziemia Okrzemkowa

6 kg/ha do wykształcenia 6.-7. liścia (BBCH 11-17)

Immuno Activ Si

05-1 l/ha w fazie 4.-8. liścia (BBCH 14-18)

Insol Krzem 100

3 x 1 l/ha: w fazie 3.-4. liścia (BBCH 13-14); w fazie od 7. liścia do fazy 1. kolanka (BBCH 17-31); od fazy 2. kolanka do początku ukazania się wiechy (BBCH 32-51)

Krzemian

0,5-0,8 l/ha w fazie 2.-8. liścia (BBCH 12-18)

Megis

3-4 x 0,5-0,75 l/ha w fazie 2.-6. liścia (BBCH 12-16), przeciętnie co 10-14 dni

MobiCal

2-3 zabiegi x 1,25 l/ha w fazie 3.–9. liścia (BBCH 13-19)

NanoFYT Si

0,3-0,4 l/ha w fazie koniec rozwoju wiechy - początek kwitnienia (BBCH 59–61), zazwyczaj aplikuje się wraz z insektycydem

Optysil

2 x 0,5 l/ha: rozwój liści - początek rozwoju źdźbła (wydłużanie pędu) (BBCH 17-31); rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) - początek rozwoju wiechy (BBCH 32-51) dopóki wysokość roślin pozwala na wjazd opryskiwaczem

Optysil Eko

2-6 x 0,5 l/ha: co 5–21 dni od wczesnych faz rozwojowych  oraz w okresach intensywnego wzrostu i rozwoju roślin

Potasil Plus Krzem

2-3 x 0,5-2 l/ha: w fazie 4.-8. liścia co 10-14 dni

Pro Horti Si Max

2 x 1 l/ha: w fazie 2.-6. liścia (BBCH 12-16)

Sarmin maKSi

2 x 0,5 l/ha: w fazie 2.-6. liścia (BBCH 12-16), w fazie powyżej 7. liścia (BBCH 17)

SiliTom

2 x 7,5 kg/ha w odstępach 3-4 tygodni

Siti Go

2 x 0,3 l/ha: w fazie 4.-6. liścia (BBCH 14-16); 10-14 dni później

SmartSil SC

1-1,5 l/ha w fazie 4.-8. liścia (BBCH 14-18)

SmartSil WP

0,5-1 kg/ha w fazie 4.-8. liścia (BBCH 14-18)

YaraVita Actisil

0,5 l/ha od fazy 3. liścia (BBCH 13); zabieg można powtarzać

ZumSil

3 x 0,5 l/ha: w fazie 4.-6. liścia (BBCH 14-16); w fazie 7.-9. liścia (BBCH 17-19); w fazie 1. kolanka (BBCH 31)

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji producentów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu