365FarmNet – nowy moduł MapCenter

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Tomasz Bujak | bujak@rpt.pl
02-12-2019,7:05 Aktualizacja: 02-12-2019,6:30
A A A

365FarmNet wprowadza nowe rozwiązanie do swojego systemu zarządzania gospodarstwem. Jest nim moduł umożliwiający proste zarządzanie mapami, czyli tzw. danymi GEO.

 

W gospodarstwie rolnym takie dane są zwykle generowane w dużych ilościach. Należą do nich m.in. granice pól, mapy glebowe, przeglądy upraw, mapy zawartości składników pokarmowych, mapy nawożenia, mapy plonów, linie ścieżek przejazdowych itp. Zarządzanie takimi danymi, z uwagi na ich dużą ilość i co roku zwiększającą się liczbą map jest trudne. Wartość samych, pojedynczych map stanowi w praktyce jedynie część wartości merytorycznej dla rolnika, najlepszym rozwiązaniem jest możliwość wyświetlania i nanoszenia kilku map na siebie, celu porównania ich zawartości.

365FarmNet Data Connect

Cloud-to-Cloud 365FarmNet

Dotychczas rolnicy i usługodawcy dysponujący mieszaną flotą maszyn mogli rejestrować, przetwarzać i dokumentować swoje dane wyłącznie za pomocą odpowiednich urządzeń i portali internetowych poszczególnych producentów. Obecnie dzięki...

Przejrzyście uporządkowane archiwizowanie


MapCenter 365FarmNet oferuje łatwe w użyciu rozwiązanie. Dzięki MapCenter rolnik może przechowywać swoje mapy w uporządkowany sposób i szybko je znaleźć w celu lepszego porównania i wykonania analiz.
MapCenter stanowi istotny krok naprzód, szczególnie pod względem administracji. Jak podaje 365FarmNet - istniejące systemy są często skomplikowane i trudne w obsłudze. Ponadto archiwizacja jest kontrolowana za pomocą drzewa map. Oznacza to, że rolnik musi pracować zgodnie z własnym systemem strukturalnym, aby szybko znajdować mapy. Ponadto systemy te często oferują jedynie widok działki, którą rolnik musi najpierw wybrać. Wyświetlane są następnie rodzaje zapisanych map, dotyczące danego obszaru, a dopiero wyświetli się zasób, w którym znajduje się mapa, na której poszczególne pola można oglądać tylko osobno.

Aplikacja 365Pocket

365 Pocket - nowa aplikacja 365FarmNet

Nowa aplikacja 365Pocket to bardzo uproszczona wersja tego co znajduje się na platformie 365FarmNet. W tym przypadku jednak rolnik dysponuje jedynie danymi zawartymi w smartfonie, nie łączy się, nie synchronizuje danych z chmurą 365FarmNet. Nowa...

Optymalizacja i oszczędności


W tym momencie pojawia się MapCenter, umożliwiając centralne importowanie map. Są one następnie automatycznie przypisywane do rodzaju mapy, w tym roku referencyjnego, na podstawie ich zawartości. Są one następnie przechowywane w katalogu. Ponadto scalane są treści map, granice pól i dane dotyczące uprawy przechowywane w 365FarmNet. Zaletą tego podejścia jest to, że rolnik może szybko znaleźć mapę posortowaną według roku, uprawy lub pola za pomocą filtra. Ponadto rolnik może wyświetlać mapy kilku pól lub wszystkich pól z określoną uprawą jednocześnie i nie musi przechodzić przez wszystkie pola jedno po drugim. W ten sposób plony można porównać między różnymi działkami. Ponadto mapy można wywoływać w tak zwanym obszarze roboczym. Rolnik wybiera z katalogu kilka map, aby wyświetlić na przykład próbki gleby z ostatnich pięciu lat i ustalić, czy próbki zostały pobrane z wszystkich pól.
Rolnik może również nakładać widoki map. W ten sposób może porównywać np. wykonane zabiegi z efektami w formie np. plonów, system pomaga określić zależności pomiędzy glebą, a plonem lub plonem i poziomem nawożenia. W ten sposób można zoptymalizować wydajność i obniżyć koszty.
Jedną z funkcjonalności modułu jest możliwość wstawiania znacznika na polu, aby uzyskać szczegółowe informacje, takie jak poziom plonu w wybranym miejscu w porównaniu ze średnią wydajnością.
MapCenter służy również jako port danych. Jeśli na przykład utworzono zewnętrzne skanowanie gleby, wyniki te można przenieść do MapCenter. Przygotowane mapy można również przenieść na maszyny. I odwrotnie, dane generowane na maszynie są także zapisane i dostępne na mapach.
W przyszłości dane na mapach, będą również służyć jako podstawa map aplikacji. Np. mapa zasobności gleby, może być wykorzystana do stworzenia odpowiedniej mapy dla podstawowego nawożenia.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement