365FarmNet – nowy moduł MapCenter

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Tomasz Bujak | bujak@rpt.pl
02-12-2019,7:05 Aktualizacja: 02-12-2019,6:30
A A A

365FarmNet wprowadza nowe rozwiązanie do swojego systemu zarządzania gospodarstwem. Jest nim moduł umożliwiający proste zarządzanie mapami, czyli tzw. danymi GEO.

 

W gospodarstwie rolnym takie dane są zwykle generowane w dużych ilościach. Należą do nich m.in. granice pól, mapy glebowe, przeglądy upraw, mapy zawartości składników pokarmowych, mapy nawożenia, mapy plonów, linie ścieżek przejazdowych itp. Zarządzanie takimi danymi, z uwagi na ich dużą ilość i co roku zwiększającą się liczbą map jest trudne. Wartość samych, pojedynczych map stanowi w praktyce jedynie część wartości merytorycznej dla rolnika, najlepszym rozwiązaniem jest możliwość wyświetlania i nanoszenia kilku map na siebie, celu porównania ich zawartości.

365FarmNet Data Connect

Cloud-to-Cloud 365FarmNet

Dotychczas rolnicy i usługodawcy dysponujący mieszaną flotą maszyn mogli rejestrować, przetwarzać i dokumentować swoje dane wyłącznie za pomocą odpowiednich urządzeń i portali internetowych poszczególnych producentów. Obecnie dzięki...

Przejrzyście uporządkowane archiwizowanie


MapCenter 365FarmNet oferuje łatwe w użyciu rozwiązanie. Dzięki MapCenter rolnik może przechowywać swoje mapy w uporządkowany sposób i szybko je znaleźć w celu lepszego porównania i wykonania analiz.
MapCenter stanowi istotny krok naprzód, szczególnie pod względem administracji. Jak podaje 365FarmNet - istniejące systemy są często skomplikowane i trudne w obsłudze. Ponadto archiwizacja jest kontrolowana za pomocą drzewa map. Oznacza to, że rolnik musi pracować zgodnie z własnym systemem strukturalnym, aby szybko znajdować mapy. Ponadto systemy te często oferują jedynie widok działki, którą rolnik musi najpierw wybrać. Wyświetlane są następnie rodzaje zapisanych map, dotyczące danego obszaru, a dopiero wyświetli się zasób, w którym znajduje się mapa, na której poszczególne pola można oglądać tylko osobno.

Aplikacja 365Pocket

365 Pocket - nowa aplikacja 365FarmNet

Nowa aplikacja 365Pocket to bardzo uproszczona wersja tego co znajduje się na platformie 365FarmNet. W tym przypadku jednak rolnik dysponuje jedynie danymi zawartymi w smartfonie, nie łączy się, nie synchronizuje danych z chmurą 365FarmNet. Nowa...

Optymalizacja i oszczędności


W tym momencie pojawia się MapCenter, umożliwiając centralne importowanie map. Są one następnie automatycznie przypisywane do rodzaju mapy, w tym roku referencyjnego, na podstawie ich zawartości. Są one następnie przechowywane w katalogu. Ponadto scalane są treści map, granice pól i dane dotyczące uprawy przechowywane w 365FarmNet. Zaletą tego podejścia jest to, że rolnik może szybko znaleźć mapę posortowaną według roku, uprawy lub pola za pomocą filtra. Ponadto rolnik może wyświetlać mapy kilku pól lub wszystkich pól z określoną uprawą jednocześnie i nie musi przechodzić przez wszystkie pola jedno po drugim. W ten sposób plony można porównać między różnymi działkami. Ponadto mapy można wywoływać w tak zwanym obszarze roboczym. Rolnik wybiera z katalogu kilka map, aby wyświetlić na przykład próbki gleby z ostatnich pięciu lat i ustalić, czy próbki zostały pobrane z wszystkich pól.
Rolnik może również nakładać widoki map. W ten sposób może porównywać np. wykonane zabiegi z efektami w formie np. plonów, system pomaga określić zależności pomiędzy glebą, a plonem lub plonem i poziomem nawożenia. W ten sposób można zoptymalizować wydajność i obniżyć koszty.
Jedną z funkcjonalności modułu jest możliwość wstawiania znacznika na polu, aby uzyskać szczegółowe informacje, takie jak poziom plonu w wybranym miejscu w porównaniu ze średnią wydajnością.
MapCenter służy również jako port danych. Jeśli na przykład utworzono zewnętrzne skanowanie gleby, wyniki te można przenieść do MapCenter. Przygotowane mapy można również przenieść na maszyny. I odwrotnie, dane generowane na maszynie są także zapisane i dostępne na mapach.
W przyszłości dane na mapach, będą również służyć jako podstawa map aplikacji. Np. mapa zasobności gleby, może być wykorzystana do stworzenia odpowiedniej mapy dla podstawowego nawożenia.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Aktualne wydanie RPT
10/2020

Kierowanie automatyczne AutoTrac za 22 740 zł

Pełnouprawowy agregat siewny Tygrys

Deutz-Fahr 8280 TTV

Maszyny marki Akpil

 Pełne wersje artykułów znajdują się w miesięczniku RPT

     PRENUMERATA (płatność elektroniczna) RPT