Tysiąc przyczep z Ursusa ma pojechać do Szwecji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-09-2019,13:10 Aktualizacja: 10-09-2019,13:08
A A A

Będący w restrukturyzacji Ursus S.A. poinformował o zawarciu z firmą Möre Maskiner AB kontraktu na dostawę 1008 przyczep na rynek szwedzki. Łączna wartość zamówienia to 21 mln 844 tys. zł.

"Dostawy będą realizowane od września 2019 do końca czerwca 2021. Płatności w ramach kontraktu będą dokonywane w formie przedpłaty. Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych" - czytamy w raporcie firmy.

ursus, produkcja traktorów, ursus-bus, postępowanie układowe

Ursus zaskarży postanowienie sądu. Postępowanie układowe umorzone

Umorzone zostało postępowanie układowe prowadzone wobec Ursusa w restrukturyzacji. Spółka zamierza zaskarżyć postanowienie sądu w tej sprawie. "Zarząd Ursus S.A. w restrukturyzacji [...] otrzymał od nadzorcy sądowego pana Dariusza Wardy...

Prawem regulującym umowę jest polskie. W okresie jej obowiązywania, a dodatkowo przez rok od ostatniej dostawy, strony zapewniły sobie wzajemne prawo wyłączności.

Oznacza to, że Ursus nie będzie oferować przyczep w Szwecji za pośrednictwem podmiotu innego niż Möre Maskiner AB, a druga strona nie będzie sprzedawała i dystrybuowała na tamtejszym rynku przyczep innych niż kupione od polskiego producenta.

"Zawarta umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10 proc. kapitałów własnych emitenta. Jest to jeden z ważniejszych kontraktów, który pozwoli na umocnienie pozycji marki Ursus również na rynku skandynawskim w najbliższych latach" - podkreśliła w raporcie spółka.

W kolejnym poinformowała o sygnowaniu z Enerkon Solar International Inc (USA) protokołu ustaleń, gdzie obie strony zobowiązały się dążyć do jak najszybszego zawarcia umowy inwestycyjnej.

Ursus_fabryka_Lublin

Ursus o krok od upadłości. Ratunkiem likwidacji fabryki w Lublinie

Takiego obrotu spraw można było się spodziewać. Mając wielkie długi i niedopracowane ciągniki, które tylko dobrze wyglądają nie było innego scenariusza. Pierwszego kwietnia 2019 r. zarząd Ursusa przedstawił kolejny plan restrukturyzacji....

Na jej podstawie w celu przywrócenia mocy produkcyjnych Grupie Ursus, Amerykanie mieliby zainwestować w pierwszym etapie do 30 mln dolarów, z możliwością zwiększenia kwoty i objąć do 49 proc. akcji Ursus Bus S.A. oraz do 7 proc. akcji Ursus S.A.

"Enerkon Solar International Inc jest działającym od 1986 r. amerykańskim funduszem inwestującym m.in. w spółki z potencjałem oraz w przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska" - przekazano w raporcie.

Niestety, z firmy płyną także gorsze informacje. 5 września wpłynęło do niej postanowienie sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec spółki.

Wśród przyczyn takiej decyzji sąd wskazał m.in. realizowanie bieżących zobowiązań z opóźnieniem lub ich nieregulowanie oraz implikacje tego stanu rzeczy dla działalności, dużą rotację personalną w składzie zarządu, co według sądu wpływa negatywnie na proces restrukturyzacji oraz fakt, że spółki zależne również borykają się z problemami finansowymi.

Ursus zapowiedział zaskarżenie postanowienia i podjęcie "wszelkich prawem przewidzianych działań w celu osiągnięcia pozytywnego dla emitenta, wierzycieli i akcjonariuszy spółki rozstrzygnięcia w zakresie restrukturyzacji".

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement